Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijstandsuitkering aanvragen

Als u te weinig geld heeft om van te leven, kunt u misschien recht hebben op een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U ontvangt een bijstandsuitkering totdat u weer genoeg inkomen heeft.

Aanpak

Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Uw eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis en spaargeld. Bijstand is altijd tijdelijk. Wie bijstand krijgt, moet zo veel mogelijk actief blijven of op zoek naar betaald werk.

U schrijft zich eerst in als iemand die werk zoekt op Werk.nl. Daarvoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl. Via de oranje knop kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Nadat u de aanvraag heeft gedaan, ontvangt u via de mail een bevestiging van de aanvraag. Als u geen bericht heeft ontvangen dan is de aanvraag mogelijk niet ontvangen. Wij adviseren u contact met ons op te nemen.

Voordat u start met het invullen moet u de documenten (bewijsstukken) hieronder alvast digitaal opslaan. Deze bewijsstukken kunt u in het formulier uploaden:

 • identificatiebewijs (id-kaart en/of paspoort, verblijfsvergunning);
 • eventuele huurovereenkomst;
 • bankafschriften van uw betaal –en spaarrekeningen, uw partner, uw kinderen tot en met 17 jaar die bij u in huis wonen.
 • eventuele beschikking belastingdienst over de voorlopige teruggaaf (de voor- en achterkant);
 • eventuele beschikking studiefinanciering van inwonende kinderen;
 • eventuele laatste loonstrook (bij wisselende inkomsten loonstroken over de afgelopen drie maanden);
 • eventuele specificatie uitkering (bij wisselende inkomsten uitkeringsspecificaties over de afgelopen drie maanden);
 • eventuele brief of beschikking over einde werk / studiefinanciering / uitkering;
 • eventuele alimentatiebeschikking (en bewijsstuk meest recente indexering);
 • bewijsstukken van de hoogte van de huidige schulden;
 • eventuele hypotheekakte eigen woning (samen met recent jaaroverzicht hypotheek);
 • bewijs waarop de huidige hoogte van de vastgestelde (geïndexeerde) alimentatie die u voor uw kinderen ontvangt staat vermeld;
 • curriculum vitae en overzicht van verrichte sollicitaties.

Wat gebeurt er als ik een bijstandsuitkering heb aangevraagd?

De behandelaar bekijkt of er gegevens ontbreken en belt u als dat nodig is of stuurt u een brief of mail.

Voorwaarden

Geen recht op bijstand

U hebt géén recht op een bijstandsuitkering in de volgende situaties:

 • u bent jonger dan 18 jaar;
 • u bent alleenstaand en u hebt meer spaargeld dan € 6.505,=;
 • u bent een echtpaar of een alleenstaande ouder met kinderen jonger dan 18 jaar en u hebt meer spaargeld dan € 13.010,=;
 • u volgt een opleiding en krijgt daarvoor studiefinanciering of een andere tegemoetkoming;
 • u bent met onbetaald verlof of uw partner is met onbetaald verlof. U kunt wel recht hebben op bijzondere bijstand;
 • u bent langer dan vier weken in het buitenland;
 • u vraagt bijstand aan om een schuld af te lossen. Maar vóór dat u die schuld aanging had u genoeg geld om van te leven;
 • u bent gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. U kunt wel recht hebben op bijzondere bijstand. U of uw partner zit zonder inkomen vanwege het meedoen aan een staking;
 • u zit in de gevangenis.

Arbeidsplicht

Als u van de gemeente een bijstandsuitkering krijgt, hebt u een arbeidsplicht. Dat betekent dat u uw best moet doen om snel betaald werk te vinden. Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. Wij kunnen u helpen bij het vinden van werk. Krijgt u werk aangeboden? Dan neemt u dat aan, ook als dit werk niet aansluit bij uw opleiding.

Informatie over uw situatie melden

Krijgt u een bijstandsuitkering of vraagt u een bijstanduitkering aan, dan bent u verplicht om alle informatie over uw situatie aan ons door te geven. Bijvoorbeeld over wie u bent, hoe u woont, wat u misschien verdient met een bijbaan en of u vermogen, zoals een erfenis of gift, ontvangt. Ook als u samenwoont met een partner of andere mensen, heeft de gemeente van die mensen gegevens nodig. U kunt namelijk met medebewoners ('kostendelers') de woonkosten delen. Een kostendeler kan een (groot-)ouder, (klein-)kind, broer of zus, maar ook geen familieleden zijn.

Verandert uw situatie of die van medebewoners, dan geeft u dat ook aan ons door. Wilt u een verandering doorgeven of uw inkomsten doorgeven? Met het formulier ‘inkomsten doorgeven’ geeft u door wat u aan inkomen heeft ontvangen. Met het formulier 'wijzigingen doorgeven voor bijstandsuitkering' geeft u wijzigingen door over: adres, inkomen, IBAN nummer, vakantie of verblijf buitenland, reiskosten, leefsituatie, vermogen, andere wijzigingen.

Taaleis

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, dient u de Nederlandse taal goed te kunnen begrijpen, spreken, lezen en schrijven.

Geen kostendeler

Het is belangrijk om te weten met wie u in hetzelfde huis woont. Dat zijn kostendelers.

De volgende medebewoners zijn geen kostendeler.

 • Medebewoners jonger dan 21 jaar;
 • Medebewoners met wie u een commerciële huur- of kostgangersovereenkomst hebt;
 • Studenten die recht hebben op een studiebeurs;
 • Scholieren die recht hebben op een toelage volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
 • Medebewoners die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.

Levertijd

De beslissing op de aanvraag krijgt u binnen acht weken. Deze termijn mag één keer worden verlengd met acht weken. Het afhandelen van de aanvraag kan ook langer duren als u de gegevens, die nodig zijn voor de afhandeling van de aanvraag, niet op tijd inlevert.

Bijzonderheden

In het groene blok staat een overzicht van de hoogte van de bijstandsuitkeringen. Deze bedragen gelden per 1 januari 2022 per persoon. Ze zijn voor personen van 21 jaar tot AOW-leeftijd, berekend volgens de kostendelersnorm.

Bij dit formulier moet u diverse bijlagen uploaden. In dit filmpje kunt u zien hoe dit moet: (klik op de afbeelding)

Klik op de afbeelding voor een eenvoudige uitleg voor het uploaden van documenten.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie