Bijstand voor zelfstandigen Bbz Lite (na beëindiging Tozo en TONK)

De Tozo-en TONK regelingen zijn per 1 oktober 2021 definitief beëindigd. Heeft u na 1 oktober 2021 als ondernemer nog financiële ondersteuning nodig, dan kunt u een beroep doen op de Bbz Lite.

De Bbz wordt tot 1 januari 2022 vereenvoudigd uitgevoerd. We noemen het daarom de Bbz lite.

  • We voeren geen vermogenstoets uit (het vermogen wordt wel vastgesteld maar heeft geen gevolgen voor de aanvraag).
  • De Bbz lite kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden. De eerste ingangsdatum is 1 oktober 2021.
  • Het inkomen en de hoogte wordt per kalendermaand vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2022 kunt u de reguliere Bbz weer aanvragen via deze pagina: Aanvraagformulier Bbz