Plichten als u een bijstandsuitkering ontvangt

Ontvangt u een bijstandsuitkering door de Participatiewet? Wij willen dat u zo snel mogelijk zelf voor uw inkomen zorgt. In de wet staan een aantal verplichtingen. Op deze pagina leest u over de inlichtingenplicht. Twijfelt u of u iets door moet geven? Neem dan contact met ons op.

Inlichtingenplicht 

Hieronder leest u wat de inlichtingenplicht betekent:

1. Verandert er iets in uw situatie?

Komt er bijvoorbeeld iemand bij u wonen? Of heeft u werk gevonden? Dan geeft u dit binnen zeven dagen digitaal aan ons door. Gebruik hiervoor het formulier bijstand: wijzigingen doorgeven.

2. U werkt mee aan onderzoeken.

Dit is een verplichting. Wij kijken of u (nog steeds) recht heeft op een bijstandsuitkering en of u het goede bedrag krijgt.

3. Gaat u vrijwilligerswerk doen of een opleiding volgen?

Dan geeft u dit binnen zeven dagen digitaal aan ons door. Gebruik hiervoor het formulier bijstand: wijzigingen doorgeven.

4. Gaat u op vakantie?

Dan meldt u dit voordat u op vakantie gaat. Let op dit geldt voor zowel voor vakanties in Nederland als in het buitenland. Dit doet u minimaal vier weken voordat u weggaat bij uw re-integratieconsulent van de gemeente én via deze website. Gebruik hiervoor het formulier bijstand: wijzigingen doorgeven.

  • Een vakantie mag uw re-integratie- en/of inburgeringstraject niet onderbreken.
  • U mag niet langer dan vier weken (28 dagen) per jaar naar het buitenland met behoud van uw uitkering.

5. Heeft u inkomsten?

Dan geeft u dit voor de 15e van iedere maand digitaal aan ons door. Let erop dat u uw salaris- of uitkeringsspecificatie digitaal meestuurt. Gebruik hiervoor het formulier bijstand: inkomsten doorgeven.

6. Wordt uw inwonend kind 27 jaar?

Dan moet u doorgeven of uw kind studeert en of hij/zij studiefinanciering ontvangt of kan ontvangen. U moet deze informatie digitaal doorgeven binnen zeven dagen. Gebruik hiervoor het formulier bijstand: wijzigingen doorgeven.

7. Ontvangt u een afkoop van een (klein) pensioen, een erfenis, giften of iets anders?

Dan geeft u dit binnen zeven dagen digitaal door. Let erop dat u een overzicht of bewijs meestuurt. Gebruik hiervoor het formulier bijstand: wijzigingen doorgeven.

Taaleis bijstandsgerechtigden

In de Participatiewet geldt de taaleis.  Als u bijstand aanvraagt, moet u de Nederlandse taal voldoende kunnen spreken, schrijven en lezen. Dit is nodig voor het krijgen, aanvaarden en houden van werk. Is uw taalniveau onvoldoende? Dan moet u zich inspannen om dit te verbeteren.

Tot slot 

Wij adviseren u om u aan deze verplichtingen te houden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bijstandsuitkering verlagen, stoppen en/of een boete geven.