Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoogte bijstandsuitkeringen vanaf juli 2022

De bijstandsuitkering is een netto-uitkering. De bedragen in dit overzicht zijn de bedragen die betaald worden. Over deze bedragen heeft de gemeente loonbelasting en premies betaald. Heeft u inkomsten uit een deeltijdbaan of andere inkomsten? Dan vullen wij deze inkomsten aan tot het bijstandsbedrag dat voor u geldt.

Bekijkt u deze informatie op een mobiel? Draai dan uw scherm om de tabellen helemaal in uw scherm te zien.

Hoogte bijstandsuitkering 21 jaar tot AOW-leeftijd

Personen van 21 jaar tot AOW leeftijd Per maand
Alleenstaanden/eenpersoonshuishoudens €1.101,82
Alleenstaande ouders / Eenpersoonshuishouden €1.101,82
Partners / gehuwden en samenwonenden €1.574,03
2 kostendelers* €787,01
3 kostendelers* €682,07
4 kostendelers* €629,61
5 kostendelers* €598,13
6 kostendelers* €577,19

*In de meeste gevallen geldt de kostendelersnorm als u met meer mensen boven de 21 jaar in één huis woont. Kijk op onze pagina over de kostendelersnorm voor meer informatie over wat een kostendeler en de kostendelersnorm precies is.

Hoogte bijstandsuitkering 18-21 jaar

Personen van 18-21 jaar Per maand
Alleenstaanden €272,02
Alleenstaande ouders €272,02
Partners / gehuwden en samenwonenden:
Beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen €544,04
Beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen €858,58
Eén jonger dan 21 jaar, zonder kinderen €1.059,04
Eén jonger dan 21 jaar, met kind(eren) €1.373,85
Eén jonger dan 21, met kind(eren) en kostendelers, norm jongere partner €586,83
Eén jonger dan 21, zonder kind(eren) en kostendelers, norm jongere partner €272,02

De vakantietoeslag is 5% van de bijstandsuitkering. De vakantietoeslag wordt opgespaard en één keer in het jaar in de maand juni uitbetaald of eerder als uw bijstandsuitkering is gestopt.

Het aanvragen van een daklozenuitkering is persoonsgebonden. Neem hiervoor contact op met uw consulent.

Vermogenstoets bijstand 2022

Leefsituatie Maximaal toegestaan vermogen
Gezamenlijke huishouding €13.010,-
Alleenstaande ouder €13.010,-
Alleenstaande €6.505,-

Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijken wij of u niet te veel eigen geld heeft. Zoals uw spaargeld. Uw eigen geld wordt berekend aan de hand van uw schulden en de waarde van uw spullen. Heeft u meer geld dan de wettelijke grens? Dan kunt u hiermee uw eten en verzorging betalen. U heeft dan geen recht op bijstand totdat u dit geld hiervoor heeft gebruikt. Het bedrag dat u maximaal mag hebben hangt af van met wie u samenleeft.

AOW-leeftijd 

De leeftijd waarop u in 2022 recht heeft op een AOW-pensioen is 66 jaar en 7 maanden. De bijstandsuitkering kan doorgaan tot u 66 jaar en 7 maanden oud bent. Krijgt u geen volledig AOW-pensioen? Dan kunt u recht hebben op een AIO-aanvulling van de SVB.

Hoe hoog is de bijstandsuitkering voor personen van 66 jaar en 7 maanden of ouder?

Als u geen volledig AOW-pensioen ontvangt en daarnaast geen of weinig pensioen krijgt, kunt u recht hebben op een extra bijstandsuitkering (AIO-aanvulling). Die krijgt u niet van de gemeente, maar van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die ook uw AOW betaalt. De hoogte van uw AIO-aanvulling hangt af van de hoogte van uw pensioen (AOW-pensioen plus eventueel extra pensioen).

De maximum netto AIO-aanvulling voor ouderen is vanaf 1 juli 2022:

  • alleenstaande: €1.213,06 met een vakantietoeslag van 5%;
  • alleenstaande ouder: €1.213,06 met een vakantietoeslag van 5%;
  • gehuwden en samenwonenden, beiden of één van beiden AOW-leeftijd of ouder: €1.642,54 met een vakantietoeslag van 5%.

De vakantietoeslag wordt één keer per jaar (juni) betaald of eerder als uw bijstandsuitkering is gestopt. Deelt u uw gezin met nog andere volwassenen? Bijvoorbeeld met uw kinderen van 21 jaar of ouder? Dan heeft u te maken met de kostendelersnorm en gelden er andere uitkeringsbedragen voor u.

Bruto jaarbedragen bijstandsuitkering

Bijstand is het enige inkomen in Nederland dat netto is en pas aan het einde van het kalenderjaar bruto wordt gemaakt. Voor het aanvragen van toeslagen voor huur, zorg- en kinderopvang moet u het bruto jaarbedrag invullen. U vindt hier de bedragen die u hiervoor in 2022 kunt gebruiken.

(Voorlopig) Bruto jaarbedrag bijstandsuitkering 2022
Norm Bruto jaarbedrag
Gehuwden € 10.280 ieder
Gehuwd zonder kinderen waarbij 1 partner > 21 jr, andere < 21 jr € 6.201 ieder
Gehuwd zonder kinderen beiden < 21 jr € 8.280 ieder
Gehuwd zonder kinderen beiden < 21 jr € 3.185 ieder
Gehuwd met kinderen beiden < 21 jr € 5.029 ieder
Alleenstaande ouder (70% norm echtpaar) € 16.229
Alleenstaande (70% norm echtpaar) € 16.229
Kostendeler (2) 50% € 10.144
Kostendeler (3) 43,33 % € 8.189
Kostendeler (4) 40,00 % € 7.374
Kostendeler (5) 38,00 % € 7.005
Kostendeler (6) 36,67 % € 6.760
Kostendeler (7) 35,71 % € 6.583
Kostendeler (8) 35,00% € 6.452
In inrichting alleenstaande € 4.494
In inrichting gehuwd € 3.634 ieder

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie