Overslaan en naar de inhoud gaan

Noodfonds energielasten maatschappelijke instellingen

Een aantal maatschappelijke instellingen, zoals dorpshuizen, sportverenigingen en musea komt in de problemen door de hoge energieprijzen. Hollands Kroon heeft een noodfonds, om te voorkomen dat instellingen ‘omvallen’. Doel van het noodfonds is om actuele betalingsproblemen door de hoge energieprijzen, voor korte termijn op te vangen. Het gaat om een acute noodsituatie in de wintermaanden tot en met maart 2023. Onder acute nood verstaan wij dat een maatschappelijke instelling zonder financiële noodhulp de wintermaanden tot en met maart 2023 niet doorkomt.

Voorwaarden

Er gelden voorwaarden om voor een bijdrage uit het noodfonds in aanmerking te komen. De gemeenteraad stelt deze begin 2023 nog definitief vast. De hoofdlijnen staan wel vast.

 1. De aanvrager is gevestigd en actief in gemeente Hollands Kroon.
 2. De aanvrager moet aantonen zonder winstoogmerk te werken.
 3. De aanvrager heeft een maatschappelijke functie gericht op de Hollands Kroonse samenleving. Voorbeelden zijn: sport, speel- en muziekinstellingen, kunst- en cultuurinstellingen en dorpshuizen.
 4. De hoogte van de uitkering is maximaal 90% van de meerkosten ten opzichte van de in rekening gebrachte energieprijzen in 2021.
 5. De aanvrager moet de volgende stukken indienen:
 • Meest recente contract gas en elektra;
 • Inzicht verbruiksbesparende maatregelen die in het half jaar voorafgaand aan de aanvraag genomen zijn;
 • Een overzicht van het geschatte gemiddelde verbruik en bijhorende kosten over de komende drie maanden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar;
 • Kopie bankafschrift betaal -en spaarrekening over de maand voorafgaand aan de aanvraag waarop het actuele saldo te zien is.

Om in aanmerking te komen voor het noodfonds dient de aanvrager:

 • Actief mee te werken aan het uitvoeren van een energiescan.
 • De resultaten van de energiescan te delen met de gemeente.
 • Quick-wins uit de energiescan binnen een in overleg te bepalen redelijke termijn uit te voeren.
 • Binnen een jaar te starten met het uitvoeren van maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar, mits daar financiële capaciteit voor is.

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd af te wijken van de te stellen voorwaarden als de toepassing ervan gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze voorwaarden te dienen doelen.

Procedure

 • Dien de aanvraag in via het Aanvraagformulier Noodfonds Energie. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen;
 • De gemeente beoordeelt de aanvraag;
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Binnen 10 werkdagen neemt de gemeente een besluit;
 • De aanvrager hoort welk besluit is genomen.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie