Overslaan en naar de inhoud gaan

Vroegsignalering

Vroegsignalering betekent het zo snel mogelijk aanpakken van achterstanden bij vaste lasten partners. Het idee hierachter is: hoe sneller we in contact komen met iemand die een achterstand heeft, hoe minder hoog de achterstanden vaak zijn. Het is dan gemakkelijker op te lossen.

Sinds1 januari 2021 is het voor vaste lasten partners verplicht bij wet om achterstanden bij de gemeente te melden. Vaste lasten partners zijn de woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars, waterleveranciers en de energiebedrijven. Zij melden elke maand de achterstanden. Team Schulddienstverlening neemt contact op met de inwoner om te kijken of zij kunnen helpen.

Schulddienstverlening neemt contact met u op

Signaal

Team Schulddienstverlening neemt actief contact op met de inwoner. Als u geen hulp wilt is dat geen probleem. We doen niets met uw gegevens en maken geen dossier aan. Onze hulp is echt om te ontdekken of we misschien wel ergens bij kunnen helpen. Op deze manier proberen we de stap om hulp te vragen gemakkelijker te maken.

We nemen via verschillende manieren contact op. Dit kan via een email of een brief, een telefoongesprek of via een huisbezoek. Bij een huisbezoek bellen we aan. Is er niemand thuis dan doen we een folder in de bus. Misschien is er nu geen hulp nodig maar later wel. Dan kan er altijd later contact op worden genomen.

Vragen over vroegsignalering?

Heeft u vragen over vroegsignalering neem dan contact met ons op. U bereikt ons via het algemene nummer 088-321 5000 of via ons email adres: schulddienstverlening@hollandskroon.nl

Met de woningbouwverenigingen zijn sinds 2018 afspraken gemaakt. Hieronder vindt u meer informatie over deze afspraken.

Overeenkomst met woningbouwverenigingen

Wij, de woningcorporaties Wooncompagnie, Woningbouwvereniging Beter Wonen en Woningbouwvereniging Anna Paulowna, hebben een overeenkomst gesloten om vroegtijdig huurachterstanden te signaleren en inwoners te ondersteunen bij het oplossen van deze achterstanden en overige noodzakelijke hulpverlening aan te bieden. Omdat binnen deze aanpak sprake is van het delen van persoonsgegevens legt dit statement uit wat dit voor u als inwoner van Hollands Kroon kan betekenen als u hulp wordt aangeboden bij een dreigende huisuitzetting.

Wat betekent dit?

Dit betekent het volgende:

  1. De gemeente plaatst een algemeen artikel in een huis-aan-huisblad over het project vroegsignalering.
  2. De woningcorporaties plaatsen een algemeen artikel in hun huurdersblad, nieuwsbrief of op de website, over het project vroegsinalering.
  3. In de WIK brief (Wet Incassokosten) wordt een tekst opgenomen dat uw gegevens kunnen worden gedeeld met het wijkteam van de gemeente voor hulpverlening.
  4. Uw instemming wordt gevraagd door ondertekening van het instemmingsformulier op het moment dat het wijkteam van de gemeente bij u op huisbezoek komt voor een persoonlijk gesprek.

Uitwisseling van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegeven vindt alleen plaats voor zover dat is toegestaan op grond van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacybescherming. De uitwisseling van persoonsgegevens is vastgelegd in het verwerkingsregister van de gemeente Hollands Kroon. Er zijn afspraken gemaakt om ervoor zorg te dragen dat uw privacy als inwoner van de gemeente Hollands Kroon is geborgd. Dit betekent dat alle inwoners van Hollands Kroon vooraf via algemene kanalen worden geïnformeerd en als u bij dreigende huisuitzetting hulp wordt aangeboden, dan wordt om uw instemming gevraagd.

Ad 1. Algemene informatie over het project door de gemeente

De gemeente plaatst een algemeen artikel over het project vroegsignalering in een plaatselijk blad (met brede verspreiding) en op de website. Dit privacy statement is voor alle inwoners ter inzage beschikbaar. Dit bericht is op 24 september 2018 geplaatst op de website. Het is inmiddels gearchiveerd. Een link naar het gearchiveerde bericht staat in het 'Zie ook'-blokje.

Ad 2. Algemene informatie over het project door de woningcorporaties

De woningcorporaties plaatsen een artikel over het project vroegsignalering in het eigen blad t.b.v. haar huurders, een nieuwsbrief of op de website.

Ad 3. Opnemen tekst in WIK brief

De woningcorporaties melden aan hun huurders in de WIK-brief dat huurachterstanden worden gemeld aan het wijkteam van de gemeente en dat er contact met hen kan worden opgenomen. Tevens vermelden zij in de WIK-brief dat de huurder, indien gewenst, kan aangeven dat hij niet instemt met het doorgeven van zijn gegevens.

Ad 4. Instemmingsformulier

De huurder wordt in het persoonlijke gesprek gevraagd het instemmingsformulier te tekenen. Ook bij het huisbezoek kan de huurder aangeven geen prijs te stellen op contact. Dit wordt vastgelegd en teruggekoppeld aan de desbetreffende woningcorporatie.

Algemene privacyverklaring

Hollands Kroon heeft ook een algemene privacyverklaring.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie