Vroegsignalering

Vroegsignalering betekent het zo snel mogelijk aanpakken van achterstanden bij vaste lasten partners. Het idee hierachter is: hoe sneller we in contact komen met iemand die een achterstand heeft, hoe minder hoog de achterstanden vaak zijn. Het is dan gemakkelijker op te lossen.

Sinds 1 januari 2021 is het voor vaste lasten partners verplicht bij wet om achterstanden bij de gemeente te melden. Vaste lasten partners zijn de woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars, waterleveranciers en de energiebedrijven. Zij melden elke maand de achterstanden. Team Schulddienstverlening neemt contact op met de inwoner om te kijken of zij kunnen helpen.

Schulddienstverlening neemt contact met u op

Signaal

Team Schulddienstverlening neemt actief contact op met de inwoner. Als u geen hulp wilt is dat geen probleem. We doen niets met uw gegevens en maken geen dossier aan. Onze hulp is echt om te ontdekken of we misschien wel ergens bij kunnen helpen. Op deze manier proberen we de stap om hulp te vragen gemakkelijker te maken.

We nemen via verschillende manieren contact op. Dit kan via een email of een brief, een telefoongesprek of via een huisbezoek. Bij een huisbezoek bellen we aan. Is er niemand thuis dan doen we een folder in de bus. Misschien is er nu geen hulp nodig maar later wel. Dan kan er altijd later contact op worden genomen.

Vragen over vroegsignalering?

Heeft u vragen over vroegsignalering neem dan contact met ons op. U bereikt ons via het algemene nummer 088-321 5000 of via ons email adres: schulddienstverlening@hollandskroon.nl

Met de woningbouwverenigingen zijn sinds 2018 afspraken gemaakt. Hieronder vindt u meer informatie over deze afspraken.

Afspraak met woningbouwverenigingen

De gemeente heeft samen met de woningbouwverenigingen Wooncompagnie, Beter Wonen en woonstichting Anna Paulowna, een afspraak gemaakt. De woningbouwverenigingen geven direct huurachterstanden door aan het wijkteam van de gemeente. Het wijkteam neemt dan contact op met inwoners om hulp aan te bieden bij het oplossen van deze achterstanden. Als het nodig is, zal het wijkteam ook andere hulpverlening aanbieden.

Omdat er persoonsgegevens met elkaar wordt gedeeld, leggen we hieronder uit wat dit voor u als inwoner van Hollands Kroon betekent, als u hulp krijgt bij een huurachterstand of dreigende uitzetting.

Wat betekent dit?

Dit betekent het dat:

  1. De gemeente plaatst een algemeen artikel in een huis-aan-huisblad over het project vroegsignalering.
  2. De woningbouwverenigingen plaatsen een algemeen artikel in hun huurdersblad, nieuwsbrief of op de website, over het project vroegsinalering.
  3. In de WIK brief (Wet Incassokosten) kunt u lezen dat uw gegevens kunnen worden gedeeld met het wijkteam van de gemeente voor hulpverlening.
  4. Uw toestemming wordt gevraagd door ondertekening van het toestemmingsformulier als het wijkteam van de gemeente bij u op huisbezoek komt voor een persoonlijk gesprek.

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens delen mag alleen zoals het staat in de wet- en regelgeving, dat gaat over privacybescherming. Deze manier staat ook in het ‘verwerkingsregister’ van de gemeente Hollands Kroon. Er zijn afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat uw privacy als inwoner van Hollands Kroon is beschermd. Alle inwoners van Hollands Kroon worden vooraf via verschillende algemene manieren geïnformeerd. Als u bij een huurachterstand of dreigende uitzetting hulp wordt aangeboden, dan wordt ook vooraf om uw toestemming gevraagd.

Ad 1. Algemene informatie over het project door de gemeente

De gemeente zet een algemeen artikel over het project vroegsignalering in een plaatselijk blad (met brede verspreiding) en op de website. Dit bericht is op 24 september 2018 geplaatst op de website en is voor alle inwoners te lezen. Het is inmiddels gearchiveerd. Een link naar het gearchiveerde bericht staat in het 'Zie ook'-blokje.

Ad 2. Algemene informatie over het project door de woningbouwverenigingen

De woningbouwverenigingen plaatsen een artikel over het project vroegsignalering in het eigen blad aan haar huurders, een nieuwsbrief of op de website.

Ad 3. Opnemen tekst in WIK brief

De woningbouwverenigingen informeren hun huurders in de WIK-brief dat huurachterstanden worden gemeld aan het wijkteam van de gemeente en dat er contact met hen kan worden opgenomen. Ook vermelden zij in de WIK-brief dat de huurder, als huurder wil, kan aangeven dat hij niet eens is met het doorgeven van zijn persoonsgegevens.

Ad 4. Instemmingsformulier

De huurder wordt in het persoonlijke gesprek gevraagd het toestemmingsformulier te ondertekenen. Ook bij het huisbezoek kan de huurder aangeven geen contact te willen. Dit wordt opgeschreven en doorgegeven aan de woningbouwvereniging.

Algemene privacyverklaring

Hollands Kroon heeft ook een algemene privacyverklaring.