Rijbewijs, eigen verklaring/gezondheidsverklaring

Wanneer moet ik een eigen verklaring/gezondheidsverklaring (categorie rijbewijs A, B, BE, T) invullen bij de aanvraag van mijn rijbewijs?

  • U heeft een medische indicatie*/kortere geldigheidsduur wegens medische beperkingen en u bent jonger dan 70 jaar.
  • U heeft een medische indicatie* en bent jonger dan 75 jaar.
  • U wilt een buitenlands rijbewijs omwisselen met één van de andere rijbewijsgroepen. Voor omwisselen van rijbewijzen uit de EU/EER is geen eigen verklaring/gezondheidsverklaring nodig.
  • U wilt tractor rijden.

*)Een medische indicatie is een verwijzing of bewijs van een arts of andere specialist voor een bepaalde aandoening of ziekte.

Let op

Vul uw Gezondheidsverklaring 4 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs in

Door drukte bij het CBR wordt u aangeraden om 4 maanden voordat uw rijbewijs verloopt de Gezondheidsverklaring in te vullen.

Per 1 december 2019 is het voor veel 75-plussers toegestaan om één jaar door te rijden met een verlopen rijbewijs. Eén van de voorwaarden hiervoor is wel dat u de gezondheidsverklaring al heeft ingestuurd naar het CBR. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

Aanpak

U kunt via de website van het cbr een eigen verklaring rijbewijs aanvragen.

Categorie A, B, BE en T

Als u één van de vragen in de eigen verklaring/gezondheidsverklaring met 'ja' invult, dan moet ook een onafhankelijke (huis)arts de medische verklaring invullen en ondertekenen. Dit kan niet bij uw eigen huisarts.

Eigen verklaring 75+

Wanneer heeft u een eigen verklaring 75+ nodig?

  • Wanneer u rijbewijs op of na u 75e verloopt. 

Voor de eigen verklaring/gezondheidsverklaring 75+ moet u altijd gekeurd worden door een onafhankelijke (huis)arts. Dit kan niet bij uw eigen huisarts. Als u alleen in het bezit wilt blijven van de categorie AM, dan hoeft u niet gekeurd te worden. U kunt het rijbewijs aanvragen en doet afstand van de overige categorieën.

Categorie CDE

  • U wilt een rijexamen afleggen voor de categorieën C, CE, D, DE.
  • U wilt een rijbewijs vernieuwen met de categorieën C, CE, D, DE.

Voor de eigen verklaring/gezondheidsverklaring CDE moet u altijd gekeurd worden bij een gecertificeerde Arbo-arts. U kunt uw werkgever vragen naar een Arbo-arts. U kunt ook  tijdelijk afstand doen. U hoeft dan niet gekeurd te worden. U kunt uw 'gewone' rijbewijs aanvragen en krijgt dan een rijbewijs zonder de categorie C/CE/D/DE. Wilt u later de categorie C/CE/D/DE weer op uw rijbewijs hebben dan kunt u zich laten keuren. Wordt u weer  medisch geschikt/gezond verklaard voor deze categorie, dan vraagt u een nieuw rijbewijs aan.

Bijzonderheden

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de uitleg van de verschillende rijbewijscategorieën.