Rijbewijs, eigen verklaring/gezondheidsverklaring

U kunt via de website van het cbr een eigen verklaring/gezondheidsverklaring rijbewijs aanvragen.

Wanneer moet ik een eigen verklaring/gezondheidsverklaring (categorie rijbewijs A, B, BE, T) invullen bij de aanvraag van mijn rijbewijs?

  • U heeft een medische indicatie*/kortere geldigheidsduur wegens medische beperkingen en u bent jonger dan 70 jaar.
  • U heeft een medische indicatie* en bent jonger dan 75 jaar.
  • U wilt een buitenlands rijbewijs omwisselen met één van de andere rijbewijsgroepen. Voor omwisselen van rijbewijzen uit de EU/EER is geen eigen verklaring/gezondheidsverklaring nodig.
  • U wilt tractor rijden.

*)Een medische indicatie is een verwijzing of bewijs van een arts of andere specialist voor een bepaalde aandoening of ziekte.

Let op

Vul uw Gezondheidsverklaring 4 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs in.

Door drukte bij het CBR wordt u aangeraden om 4 maanden voordat uw rijbewijs verloopt de Gezondheidsverklaring in te vullen.

Aanpak

U kunt via de website van het cbr een eigen verklaring rijbewijs aanvragen. Als het digitaal niet mogelijk is om een eigen verklaring aan te vragen kunt u bij andere gemeentes een eigen verklaring aan de balie kopen. 

Categorie A, B, BE en T

Als u één van de vragen in de eigen verklaring/gezondheidsverklaring met 'ja' invult, dan moet ook een onafhankelijke (huis)arts de medische verklaring invullen en ondertekenen. Dit kan niet bij uw eigen huisarts.

Eigen verklaring (75+)

Wanneer heeft u een eigen verklaring 75+ nodig?

  • Wanneer uw rijbewijs op of na uw 75e verloopt. 

Voor de eigen verklaring/gezondheidsverklaring 75+ moet u altijd gekeurd worden door een onafhankelijke (huis)arts. Dit kan niet bij uw eigen huisarts. Als u alleen in het bezit wilt blijven van de categorie AM, dan hoeft u niet gekeurd te worden. U kunt het rijbewijs aanvragen en doet afstand van de overige categorieën.

Categorie CDE

  • U wilt een rijexamen afleggen voor de categorieën C, CE, D, DE.
  • U wilt een rijbewijs vernieuwen met de categorieën C, CE, D, DE.

Voor de eigen verklaring/gezondheidsverklaring CDE moet u altijd gekeurd worden bij een gecertificeerde Arbo-arts. U kunt uw werkgever of huisarts vragen naar een Arbo-arts. U kunt ook  tijdelijk afstand doen. U hoeft dan niet gekeurd te worden. U kunt uw 'gewone' rijbewijs aanvragen en krijgt dan een rijbewijs zonder de categorie C/CE/D/DE. Wilt u later de categorie C/CE/D/DE weer op uw rijbewijs hebben dan kunt u zich laten keuren. Wordt u weer  medisch geschikt/gezond verklaard voor deze categorie, dan vraagt u een nieuw rijbewijs aan.

Kosten

De kosten voor een eigen verklaring zijn € 41,50 (2022).

Bijzonderheden

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de uitleg van de verschillende rijbewijscategorieën.