Zgłoszenie pobytu stałego w Holandii lub imigracji

Jeżeli przyjeżdżasz do Holandii z zagranicy z zamiarem zamieszkania na okres dłuższy niż 4 miesiące, musisz zameldować się na pobyt stały w urzędzie gminy, na terenie której przebywasz. Meldunku dokonuje się osobiście, w ciągu 5 dni roboczych od daty przybycia do Holandii. W momencie zameldowania uzyskuje się status rezydenta (ingezetene), a z nim takie same prawa i obowiązki, jak inni mieszkańcy Holandii.

Osoby wcześniej zameldowane na pobyt czasowy jako nierezydenci proszone są o jak najszybsze dokonanie właściwego meldunku.

Sposób załatwienia sprawy

Umów się na wizytę w urzędzie gminy Hollands Kroon

W celu umówienia się na wizytę w urzędzie gminy, prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 088-321 5000 (informacja w języku niderlandzkim i angielskim). Na podany przez Ciebie numer telefonu otrzymasz powiadomienie SMS z potwierdzeniem daty i godziny wizyty oraz z adresem, pod który należy się zgłosić.

Potrzebujesz pomocy językowej w umówieniu się na wizytę? Skorzystaj z funkcji czatu na tej stronie.

Przynieś na spotkanie potrzebne dokumenty

 • ważny dokument tożsamości: paszport lub dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium Holandii, taki jak:
  • umowa najmu,
  • poświadczenie własności,
  • lub oświadczenie głównego najemcy nieruchomości. Formularz oświadczenia jest do pobrania w zielonym okienku na tej stronie (Verklaring toestemming hoofdbewoner). Proszę nie zapomnieć wziąć ze sobą kopii dowodu tożsamości głównego najemcy,
 • odpis aktu urodzenia,
 • odpis aktu stwierdzający stan cywilny (np. aktu małżeństwa),
 • osoby rozwiedzione dodatkowo: odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności. Adnotacja o zapadłym orzeczeniu rozwodowym na odpisie aktu stanu cywilnego jest niewystarczająca.
 • osoby owdowiałe dodatkowo: odpis aktu zgonu współmałżonka.

Wersja językowa dokumentów

 • Wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego nie wymagają tłumaczenia. Jednak dodatkowe adnotacje urzędowe na tych drukach muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Odpisy aktów stanu cywilnego na drukach krajowych oraz inne dodatkowe dokumenty, jak w przypadku osób rozwiedzionych, należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Ważne

 • Jeżeli masz obowiązek meldunkowy skontaktuj się z naszą gminą nawet wtedy, gdy nie jesteś  (jeszcze) w posiadaniu wszystkich potrzebnych odpisów aktów. W niektórych przypadkach istnieje możliwość dostarczenia odpisów w późniejszym terminie.
 • Akty i wyciągi nie mogą być starsze niż 6 miesięcy.

Koszty

Usługa jest bezpłatna.

Dobrze wiedzieć

 • W czasie meldunku zostanie dokonana rejestracja w Systemie Ewidencji Ludności (Basisregistratie Personen BRP oraz wygenerowany numer identyfikacji socjalno-fiskalnej BSN (Burgerservicenummer). Potwierdzenie meldunku wraz z numerem BSN otrzymasz listownie na adres zameldowania.
 • Dane z Systemu Ewidencji Ludności BRP wykorzystywane są przez powiązane instytucje. Które instytucje korzystają z niniejszego systemu można sprawdzić na stronie internetowej Rijksoverheid (informacja w języku niderlandzkim).
 • Twoja prywatność jest starannie chroniona Dane osobowe ujęte w Systemie Ewidencji Ludności BRP są powszechnie niedostępne. Władze starannie chronią Twą prywatność, wykorzystując dostępne informacje wyłącznie w celach zagwarantowania prawidłowego pełnienia swych obowiązków.
 • Wgląd do danych zarejestrowanych w Systemie Ewidencji Ludności BRP uzyskasz także na portalu internetowym 'Mijn Overheid'. 
 • Jeśli Twoje dane osobowe są niepełne, lub nieprawidłowo zarejestrowane w Systemie Ewidencji Ludności BRP, to należy zgłosić ten fakt w urzędzie gminy. Dane będą sprostowane lub uzupełnione na podstawie przedłożonych odpowiednich dokumentów.
 • Nie zapomnij o obowiązku meldunkowym Twojej rodziny, jeżeli również mieszka w Holandii.
 • Pracownicy sezonowi mają często możliwość zameldowania się przez biuro pośrednictwa pracy, w którym pracują. Informacje na ten temat można uzyskać u pracodawcy.
 • Osoby, które przyjeżdżają do Holandii po raz kolejny, prawdopodobnie zostały w międzyczasie wyrejestrowane i muszą zameldować się ponownie.

Masz pytania lub uwagi dotyczące powyżej informacji? Skorzystaj z funkcji czatu na tej stronie, lub napisz do nas na adres informacja@hollandskroon.nl