Zmiana adresu zamieszkania

Jeżeli planujesz przeprowadzkę, musisz się zameldować w urzędzie gminy, na terenie której będziesz mieszkał. Powiadomienie o przeprowadzce można zrobić nawet z miesięcznym wyprzedzeniem, nie później jednak niż pięć dni po przeprowadzce. Jeżeli jesteś przyszłym mieszkańcem gminy Hollands Kroon, lub przeprowadzasz się pod inny adres w jej obrębie, zapraszamy do załatwienia spraw meldunkowych w naszym urzędzie.

Co musisz zrobić

Zmiana adresu zamieszkania jest usługą online. Masz do niej dostęp jedynie poprzez aktywny profil DigiD.

 

 • Kliknij na przycisk zgłoś zmianę adresu zamieszkania
 • Zaloguj się za pośrednictwem profilu DigiD.
 • Sprawdź swoje dane.
 • Wypełnij formularz. Instrukcja w języku polskim do poprzedniego formularza jest do pobrania w zielonym okienku na tej stronie.Nowa instrukcja jest w przygotowaniu.
 • Dołącz odpowiednie dokumenty.

Co musisz przygotować

 • login z hasłem do profilu DigiD i telefon komórkowy,
 • skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzajacego tytuł prawny do lokalu mieszkalnego / nieruchomości takiego, jak: 
  • umowy najmu,
  • aktu własności lokalu mieszkalnego / nieruchomości,
  • oświadczenia głównego najemcy lokalu mieszkalnego / nieruchomości wraz z kopią jego dowodu tożsamości. Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody - przez głównego najemcę (Toestemmingsverklaring hoofdbewoner) jest do pobrania w zielonym okienku na tej stronie.

Kto dokonuje zgłoszenia

 • Sam zainteresowany, który ukończył 16 rok życia,
 • rodzic lub opiekun prawny dzieci nieletnich,
 • małżonkowie i zarejestrowani partnerzy mogą dokonywać zawiadomienia w imieniu własnym i drugiej osoby wyłącznie w przypadku, gdy oboje się przeprowadzają pod ten sam nowy adres,
 • kurator osoby, która znajduje się pod nadzorem kuratorskim,
 • osoba dorosła, która została do tego pisemnie upoważniona.

Jeżeli chodzi o osoby (tylko) wspólnie zamieszkujące ze sobą, w przypadku przeprowadzki każda osoba musi dokonać zmiany adresu zamieszkania w imieniu własnym.

Dobrze wiedzieć

 • Potwierdzenie meldunku otrzymasz listownie na nowy adres zamieszkania.
 • Zmiana miejsca zamieszkania w Holandii nie wymaga wymiany dokumentów tożsamości czy prawa jazdy.
 • Zameldowanie w nowym miejscu zamieszkania powoduje automatyczne wymeldowanie z poprzedniego adresu.
 • Data zgłoszenia zmiany adresu zamieszkania może mieć wpływ na ciągłość dodatku mieszkaniowego czy stypendium naukowego. Meldunek można bowiem uzyskać z wyprzedzeniem, ale nigdy z datą wstecz.
 • Pamiętaj, aby powiadomić o przeprowadzce np. Twój bank. Serwis przeprowadzkowy poczty PostNL już za niewielką opłatą oferuje pomoc w powiadomieniu ważnych dla Ciebie instytucji i firm.
 • Jeśli otrzymujesz pocztę przeznaczoną dla kogoś, kto (już) nie mieszka pod Twoim adresem, powiadom o tym urząd gminy. Gmina ma możliwość rozpoczęcia procedury ustalenia aktualnego adresu zamieszkania.
 • Pracodawcy osób mieszkających w hotelach pracowniczych często sami dokonują zgłoszenia zmiany adresu zamieszkania swoich pracowników. Informacje na ten temat można uzyskać u pracodawcy.
 • Jeśli Twoje dane osobowe są niepełne, lub nieprawidłowo zarejestrowane w Systemie Ewidencji Ludności BRP, to należy zgłosić ten fakt w urzędzie gminy. Dane będą sprostowane lub uzupełnione na podstawie przedłożonych odpowiednich dokumentów. Więcej na temat uznawanych dokumentów znajdziesz tutaj.

Masz pytania lub uwagi dotyczące powyższej informacji? Napisz do nas na adres informacja@hollandskroon.nl (informacja w języku polskim).