Zameldowanie w Holandii

Każdy, kto mieszka lub przebywa czasowo w Holandii, powinien pamiętać o tym, że ma obowiązek meldunkowy. Odnosi się on zarówno do obywateli holenderskich jak i do cudzoziemców przebywających na terenie tego kraju. Polaków przebywających w Holandii dotyczą takie same zasady meldunkowe, jak obywateli wszystkich innych państw należących do Unii Europejskiej.

Obowiązek meldunkowy polega na:

  • Zgłoszeniu pobytu czasowego w Hollandii,
  • Zgłoszeniu pobytu stałego w Holandii lub imigracji,
  • Zgłoszeniu zmiany adresu zamieszkania,
  • Zgłoszeniu wyjazdu z Holandii lub emigracji.

 

Jeżeli jesteś (przyszłym) mieszkańcem gminy Hollands Kroon - zapraszamy do załatwienia spraw meldunkowych w naszym urzędzie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej wideo.