Zameldowanie w Holandii

Każdy, kto mieszka lub przebywa czasowo w Holandii, powinien pamiętać o tym, że ma obowiązek meldunkowy. Odnosi się on zarówno do obywateli holenderskich jak i do cudzoziemców przebywających na terenie tego kraju. Polaków przebywających w Holandii dotyczą takie same zasady meldunkowe, jak obywateli wszystkich innych państw należących do Unii Europejskiej.

Obowiązek meldunkowy polega na:

Zgłoszeniu pobytu czasowego w Hollandii

Jeżeli przyjeżdżasz do Holandii z zagranicy na krótko, na okres nieprzekraczający 4 miesiące, możesz zameldować się na pobyt tymczasowy, jako nierezydent (niet-ingezetene). Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zgłoszeniu pobytu stałego w Holandii lub imigracji

Jeżeli przyjeżdżasz do Holandii z zagranicy z zamiarem zamieszkania tu na okres dluższy niż 4 miesące, musisz zameldować się na pobyt staly w urzędzie gminy, na terenie której przebywasz. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zgłoszeniu zmiany adresu zamieszkania

Jeżeli planujesz przeprowadzkę, musisz się zameldować w urzędzie gminy na terenie której będziesz mieszkał. Jeśli przeprowadzasz się pod inny adres w obrębie gminy Hollands Kroon, należy to również zgłosić. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zgłoszeniu wyjazdu z Holandii lub emigracji

Jeżeli opuszczasz Holandię na stałe, lub na okres dłuższy niż osiem miesięcy, należy się wymeldować. Obowiązek ten dotyczy osób wcześniej zameldowanych na stałe - rezydentów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.