Profil DigiD

Profil DigiD to osobisty identyfikator elektroniczny, Twoja cyfrowa tożsamość w Holandii. Tak samo, jak jego polski odpowiednik – profil zaufany, profil DigiD pozwala na bezpieczne logowanie na stronach internetowych należących do administracji państwowej i opieki społecznej. Dzięki DigiD pokazujesz, kim jesteś, kiedy załatwiasz sprawy w Internecie - niezależnie od tego, czy chodzi o urząd, edukację, opiekę zdrowotną czy fundusz emerytalny. Dzięki DigiD możesz łatwo i bezpiecznie zalogować się w dowolnym miejscu i czasie. Twoje dane osobowe są dobrze chronione.

Coraz więcej spraw w Holandii dostępnych jest wyłącznie jako e-usługi. Masz do nich dostęp jedynie poprzez aktywny profil DigiD.

Sposób załatwienia sprawy

Założenie profilu DigiD jest ogólnokrajową usługą online i trwa kilka minut.

Złóż wniosek o DigiD (DigiD aanvragen)

Przygotuj swój numer BSN (Burgerservicenummer). Wejdź na stronę DigiD inloggen i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Wpisz kod aktywacyjny (Activeringscode invoeren)

Kod aktywacyjny profilu DigiD otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych drogą pocztową na adres zameldowania. Po jego otrzymaniu wejdź na stronę DigiD activeren i zaloguj się przy pomocy wybranego wcześniej loginu (DigiD gebruiksnaam) i hasła (wachtwoord). Wpisz w podanym miejscu kod aktywacyjny.

Ważne

DigiD mogą uzyskać wyłącznie osoby zameldowane w gminie. Osobom przebywającym w Holandii czasowo, tak zwanym nierezydentom, nie przysługuje numer DigiD. Więcej informacji na temat zameldowania znajdziesz na stronie Zameldowanie w Holandii.

Pomocne słowa

Burgerservicenummer To numer identyfikacji socjalno-fiskalnej BSN lub dawny sofinummer
Geboortedatum Data urodzenia
Postcode Kod pocztowy miejsca zameldowania (w Niderlandach)
Huisnummer Numer domu
Kies een gebruiksnaam Wybierz DigiD login
Kies een wachtwoord Włoybierz has
Herhaal wachtwoord Powtórz hasło
Mobiel nummer Numer telefonu komórkowego
Ik accepteer de gebruiksvoorwaarden Akceptuję regulami

Koszty

Usługa jest bezpłatna.

Dobrze wiedzieć

  • Zapamiętaj dobrze wybrany przez siebie login i hasło. One umożliwią Ci aktywowanie profilu DigiD. Stanowią również część weryfikacji Twojej tożsamości. Nie podawaj ich więc nikomu!
  • Jeżeli ktoś inny prowadzi np. Twoją księgowość, może poprosić o własny profil DigiD, upoważniający do reprezentowania Ciebie.
  • Aktywuj swój profil DigiD jak najszybciej! Kod aktywacyjny jest ważny tylko 20 dni. Po upływie tego czasu należy ponownie złożyć wniosek o DigiD.
  • DigiD traci ważność, jeżeli nie jest używany przez okres dłuższy niż 18 miesięcy. Po tym czasie należy go uzyskać ponownie.
  • W Holandii bardzo popularnym sposobem logowania się na strony wymagające użycia DigiD jest logowanie za pomocą aplikacji DigiD na smartfona. Weryfikacja Twojej tożsamości dokonywana jest wtedy za pomocą kombinacji kodu QR oraz kodu PIN. Dodatkowe informacje (w języku niderlandzkim) znajdziesz na stronie DigiD [https://www.digid.nl/inlogmethodes/digid-app ]