Ankieta Puntu Informacyjnego

Enquête Pools informatiepunt

Wilt u informatie over uw woon- en werksituatie van dit moment met ons delen? Het invullen van de vragenlijst duurt maar 2 minuten. De vragenlijst is anoniem. De verzamelde informatie wordt alleen gebruikt voor statistische doelen. De resultaten van de vragenlijst worden niet openbaar gemaakt.

Zapraszamy do podzielenia się nami informacją o Waszej obecnej sytuacji mieszkaniowej i pracy. Wypełnienie ankiety zajmuje tylko 2 minuty. Ankieta jest anonimowa. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień i diagnozowania ewentualnych problemów społecznych. Wypełnione przez Was ankiety nie będą publicznie udostępniane.