Odpis z Systemu Ewidencji Ludności BRP

Odpis z Systemu Ewidencji Ludności, tzw. ‘Basisregistratie Personen’, w skrócie BRP jest oficjalnym zaświadczeniem, że jesteś mieszkańcem danej gminy. Poświadczenia takie są często niezbędne osobom planującym ślub, do zarejestrowania samochodu, zapisania się do szkoły, czy do spółdzielni mieszkaniowej. Gmina Hollands Kroon wystawia zaświadczenia wyłącznie dla swoich mieszkańców.

Ważne

W zależności od celu, dla którego dane zaświadczenie jest pobierane, może ono zawierać więcej informacji, niż tylko potwierdzenie danych meldunkowych. Na przykład numer identyfikacji socjalno-fiskalnej BSN, czy informacje o stanie cywilnym określonej osoby. Dlatego zanim złożysz wniosek o uzyskanie odpisu z systemu BRP, dowiedz się dokładnie jakie informacje musisz przedłożyć.

Sposób załatwienia sprawy

branie odpisu z Systemu Ewidencji Ludności BRP jest płatną usługą online. Masz do niej dostęp jedynie poprzez aktywny profil DigiD.W celu dokonania opłaty skarbowej potrzebujesz dostępu do bankowości internetowej w systemie iDEAL.

Uzyskaj odpis z Systemu Ewidencji Ludności BRP (uittreksel aanvragen)

 • Kliknij przycisk wyślij wniosek
 • Zaloguj się za pośrednictwem profilu DigiD.
 • Sprawdź swoje dane.
 • Wypełnij formularz.
 • Dokonaj opłaty skarbowej za pomocą usługi iDEAL.

Kto może uzyskać odpis z Systemu Ewidencji Ludności BRP

 • sam zainteresowany, który ukończył 16 rok życia,
 • rodzic lub opiekun prawny dzieci nieletnich,
 • małżonkowie i zarejestrowani partnerzy,
 • dzieci, które ukończyły 16 rok życia, dla mieszkającego wspólnie rodzica.

Czas realizacji

Formulieren logo

Odpis z Systemu Ewidencji Ludności BRP otrzymuje się w ciągu siedmiu dni roboczych na adres zamieszkania. Potrzebujesz zaświadczenia wcześniej? Prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 088-321 5000 informacja w języku niderlandzkim i angielskim). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru dokumentu we wcześniejszym terminie.

Potrzebujesz pomocy językowej? Skorzystaj z funkcji czatu na tej stronie.

Koszty

Wyciąg z Systemu Ewidencji Ludności BRP kosztuje 8,70 € (2021)

Dobrze wiedzieć

 • Dane z Systemu Ewidencji Ludności BRP wykorzystywane są przez powiązane instytucje. Które instytucje korzystają z niniejszego systemu, można sprawdzić na tej stronie (informacja w języku niderlandzkim)
 • Twoja prywatność jest starannie chroniona. Dane osobowe ujęte w Systemie Ewidencji Ludności BRP są powszechnie niedostępne. Władze starannie chronią Twoją prywatność, wykorzystując dostępne informacje wyłącznie w celach zagwarantowania prawidłowego pełnienia swych obowiązków.
 • Wgląd do danych zarejestrowanych w Systemie Ewidencji Ludności BRP uzyskasz także na portalu internetowym mijn.overheid.nl
 • Jeśli Twoje dane osobowe są niepełne lub nieprawidłowo zarejestrowane w Systemie Ewidencji Ludności BRP, to należy zgłosić ten fakt w urzędzie gminy właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania. Dane  zostaną sprostowane lub uzupełnione na podstawie przedłożonych odpowiednich dokumentów. Więcej na temat uznawanych dokumentów znajdziesz tutaj.

Masz pytania lub uwagi dotyczące powyższej informacji? Skorzystaj z funkcji czatu na tej stronie, lub napisz do nas na adres informacja@hollandskroon.nl