Toestemmingsformulier digitaal voor reisdocument

Bij een aanvraag van een reisdocument (paspoort of identiteitsbewijs) door of voor een minderjarige moet een toestemmingsverklaring ingevuld en ondertekend zijn.

Geef hier digitaal toestemming. U moet inloggen met DigiD.

Let op

In de volgende gevallen is toestemming vereist van degene die het gezag heeft:

  • een kind dat nog geen 18 jaar is en een paspoort aanvraagt;
  • een kind dat nog geen 12 jaar is en een identiteitskaart aanvraagt.

Van wie is toestemming nodig?

Bij een aanvraag door of voor een minderjarige moet van iedere persoon die het gezag uitoefent een toestemmingsverklaring zijn ingevuld en ondertekend. Dit kan los van elkaar gedaan worden.

In de praktijk:

  • Getrouwd: Hebben beide ouders het gezag, dan geven beide ouders toestemming.
  • Gescheiden: Heeft één van de ouders het gezag, dan geeft deze ouder toestemming. Hebben beide ouders het gezag, dan geven beide ouders toestemming.
  • Ongehuwd samenwonend: Hebben beide ouders het gezag, dan geven beide ouders toestemming. Heeft één van de ouders het gezag, dan geeft deze ouder toestemming.

Let op! Heeft iemand anders dan de ouders het gezag? Neem dan contact met ons op. 

Is uw kind geboren op of na 1 januari 2023? Dan hebben beide ouders automatisch het gezag als vader het kind heeft erkend.