Identiteitskaart aanvragen jonger dan 18 jaar

Wilt u een identiteitskaart aanvragen voor uw kind? Op deze pagina leest u hoe u dit doet, wat u nodig heeft voor de aanvraag en wat de kosten zijn.

Vanaf veertien jaar moet iedereen in Nederland een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. Vanaf 12 jaar heeft een kind geen toestemming nodig voor het aanvragen van een identiteitskaart. Als u met uw kinderen naar het buitenland reist, hebben kinderen een eigen identiteitskaart of paspoort nodig. De leeftijd van het kind maakt dan niet uit.

Let op

Toestemming geven vooraf

Voor het aanvragen van een paspoort voor een kind jonger dan 18 jaar is schriftelijke toestemming vereist van de gezaghebbende(n). Meestal zijn dat beide ouders. Heeft de andere ouder geen gezag, dan hoeft hij/zij geen toestemming te geven. U kunt hier digitaal toestemming geven. Er opent een nieuw scherm en u moet inloggen met DigiD.

Tijdens de aanvraag

Bij de aanvraag moet een geldig (kopie) paspoort of identiteitskaart van de toestemminggever(s) getoond worden. Toestemming moet vooraf gegeven worden, ook als de gezaghebbenden aanwezig zijn tijdens de afspraak.

Kind aanwezig

Bij de aanvraag moet het kind, maakt niet uit welke leeftijd, persoonlijk aanwezig zijn.

U vraagt een identiteitskaart voor uw kind op afspraak aan in de gemeente waar uw kind staat ingeschreven. Uw kind moet aanwezig zijn bij de afspraken.

 1. Heeft u kind al een identiteitskaart? Check dan wanneer de kaart verloopt.
 2. Wilt u weten wanneer u een afspraak kunt maken? Dat kunt u zien op deze pagina met actuele tijden. Kom daarna terug naar deze pagina.
 3. Vooraf geven de gezaghebbenden (meestal beide ouders) toestemming. Geef digitaal toestemming.
 4. Ga naar de oranje knop 'Afspraak maken'.
 5. Log in met DigiD.
 6. Vul het aanvraagformulier in. U heeft nodig het bsn van uw kind en de lengte van uw kind.
 7. Betaal met iDEAL.
 8. Kies een dag en tijdblok.
 9. U ontvangt een bevestigingsmail met datum en tijd. Via de mail kunt u de afspraak ook aanpassen.
 10. Op de gewenste dag komt een medewerker van de gemeente Hollands Kroon bij u langs.
 11. Leg uw pasfoto en de nodige documenten klaar (zie hieronder).
 12. Hierna duurt het ongeveer tien werkdagen tot het nieuwe document klaar is. U ontvangt apart een uitnodiging van onze bezorgdienst AMP voor het maken van een afspraak om het document te laten bezorgen. Uw kind moet ook bij de bezorging aanwezig zijn.

Is het niet gelukt om een afspraak te maken? U kunt via mijn HK alsnog een afspraak inplannen.

Dit heeft u nodig voor een aanvraag

 • Een kleurenpasfoto (niet ouder dan 6 maanden) die voldoet aan de pasfoto-eisen. Tijdens het huisbezoek zal de medewerker van Hollands Kroon vragen om één goed gelijkende kleurenpasfoto.
 • Alle eerder afgegeven reisdocumenten (paspoort en/of Nederlandse identiteitskaart), ook als ze niet meer geldig zijn.
 • Bij verlies of diefstal van uw paspoort vult u een verklaring van verlies of diefstal in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Is er vermoeden van misbruik, dan wordt de politie ingeschakeld.
 • Toestemmingsverklaring van gezaghebbenden. Geef digitaal toestemming.
 • Hou een geldig (kopie) paspoort of identiteitskaart van de toestemminggever(s) bij de hand.
 • Kinderen van alle leeftijden moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag.

Vingerafdrukken

Bij de aanvraag van een identiteitskaart voor iedereen van twaalf jaar en ouder nemen wij twee vingerafdrukken af, die komen in de chip van hun identiteitskaart. Wij verwijderen de vingerafdrukken als de identiteitskaart in ontvangst is genomen.

Woonachtig in het buitenland

Als uw Nederlandse paspoort verloopt terwijl u in Nederland bent maar in het buitenland woont, dan kunt u een nieuw document aanvragen bij een aantal (grens)gemeente, zoals de gemeente Den Haag of op afspraak bij de paspoortbalie van de gemeente Haarlemmermeer op Schiphol (vertrekhal 1). Meer informatie over grensgemeenten vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Toestemming bij aanvraag identiteitskaart

Voor een kind dat nog geen 12 jaar is en een identiteitskaart aanvraagt is toestemming nodig van degene die het gezag heeft.  Vooraf toestemming geven is ook van toepassing als gezaghebbenden aanwezig zijn tijdens de afspraak.

In de praktijk

 • Getrouwd: Hebben beide ouders het gezag, dan geven beide ouders toestemming.
 • Gescheiden: Heeft één van de ouders het gezag, dan geeft deze ouder toestemming. Hebben beide ouders het gezag, dan geven beide ouders toestemming.
 • Ongehuwd samenwonend: Hebben beide ouders het gezag, dan geven beide ouders toestemming. Heeft één van de ouders het gezag, dan geeft deze ouder toestemming.

Geef hier digitaal toestemming. (Opent een nieuw venster en u moet inloggen met DigiD.) Het formulier hoeft niet geprint te worden.

Tarieven 2023

 • Een identiteitskaart voor jongeren onder de 18 jaar € 37,99
 • Een spoedaanvraag kost € 53,01 extra.

Nadat wij bij u thuis zijn geweest en de aanvraag is afgerond, wordt het document gemaakt. De levertijd van een identiteitskaart is ongeveer tien werkdagen. Uw document wordt gratis thuis of op een locatie naar keuze in Nederland bezorgd. Behalve op de Waddeneilanden. Als de identiteitskaart wordt bezorgd, moet uw kind aanwezig zijn.

Spoedprocedure

U kunt ook een aanvraag via een spoedprocedure doen. Neem dan telefonisch contact op voor het maken van een afspraak. Als u de identiteitskaart voor uiterlijk 12.00 uur aanvraagt, kunt u het document meestal de volgende dag afhalen. Voor de aanvraag en het afhalen geldt dat u bij ons langs moet komen samen met uw kind. Aan een spoedaanvraag zijn extra kosten verbonden.

Ouders die reizen met kinderen met een andere achternaam

Vaders en moeders met een andere achternaam dan hun kinderen, hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als ze alleen met hun kinderen reizen.

Sommige landen eisen een verklaring waarin staat dat de meereizende volwassene daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hier tijdig naar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. U kunt hiervoor het formulier 'Toestemming reizen met minderjarige buitenland' gebruiken (zie in het blok 'Zie ook'). De handtekeningen van de ouder(s) moet u door ons laten legaliseren. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Wanneer een ander persoon dan één van de ouders met één of meer minderjarige kinderen wil reizen, is toestemming nodig van de gezaghebbende(n) (één of beide ouders of een instelling). U kunt hiervoor het formulier 'Toestemming ouders alleen reizende minderjarige' gebruiken (zie in het blok 'Zie ook').

Meer informatie over reizen met kinderen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Reist u naar het Verenigd Koninkrijk?

Per 1 oktober 2021 is er een paspoort nodig voor reizen naar dit land. Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en uitzonderingen op de website van de Rijksoverheid.

Noodpaspoort

Als u ook via een spoedprocedure bij ons niet meer tijdig een geldig paspoort kunt krijgen, kunt u onder voorwaarden een noodpaspoort krijgen.