Wanneer komt u niet in aanmerking voor een urgentievergunning

In onderstaande gevallen komt u niet in aanmerking voor een urgentievergunning.

Als er geen sprake is van een urgent huisvestingsprobleem

 Hiervan is in ieder geval sprake als u:

 • woont in een huis dat in slechte staat verkeert of te klein is;
 • door medische klachten niet meer in staat bent om uw woning of tuin te onderhouden;
 • een conflict met de buren heeft;
 • overlast ervaart;
 • vanwege werk naar de regio wil verhuizen;
 • op dit moment bij een ander huishouden inwoont of nog geen zelfstandige woonruimte hebt gehad;
 • urgentie aanvraagt in verband met zwangerschap;
 • gaat scheiden of gescheiden bent maar nog met de (ex-)partner in één woning woont;
 • financiële problemen heeft.

Had u het kunnen voorkomen, of op een andere manier kunnen oplossen

Hiervan is in ieder geval sprake als u:

 • niet aantoonbaar actief hebt gereageerd op passende woonruimte, sinds het moment dat de dreigende dakloosheid voorzienbaar werd;
 • een passende woonruimte van een woningcorporatie hebt afgewezen, sinds het moment dat de dreigende dakloosheid voorzienbaar werd;
 • geholpen kan worden door een andere oplossing, zoals bijvoorbeeld een traplift.

Als de reden van uw huisvestingsprobleem ontstaan is door uw eigen schuld of door schuld van een lid van uw huishouden

Hiervan is in ieder geval sprake als u:

 • uw woning uitgezet wordt door huurschuld of overlast;
 • de woning (gedwongen) verkoopt;
 • naar Hollands Kroon bent verhuisd zonder eerst te zorgen voor woonruimte voor u en uw huishouden;
 • een tijdelijke huurovereenkomst hebt die afloopt;
 • twee jaar direct voorafgaand aan deze aanvraag niet in een zelfstandige en/of volgens het bestemmingsplan voor permanente bewoning geschikte woning hebt gewoond.

Als u niet in staat bent om in de kosten van bewoning van zelfstandige woonruimte te voorzien

U moet dus beschikken over een inkomen of uitkering.