Denkt u met ons mee?

Bij het maken van plannen vinden wij het fijn als u met ons meedenkt. 

Onze inwoners op zoveel mogelijk manieren betrekken vinden we belangrijk. Bijvoorbeeld bij het maken van beleid of bij specifieke projecten. Het online platform denkmee.hollandskroon.nl helpt ons hierbij. Ook zetten wij dit platform in voor interne inspraakprocessen of om inwoners bij een plan of project te betrekken.

Afhankelijk van de actualiteit zetten we dit platform dus in om stemmen te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te lanceren, kort te polsen naar jullie mening over een standpunt etcetera.

Naar het platform Denk mee Hollands Kroon