Overslaan en naar de inhoud gaan

Speelgoed in de openbare ruimte

Wij vinden het belangrijk dat inwoners, zowel volwassenen als kinderen, kunnen genieten van de openbare ruimte. Wij plaatsen daarom speeltoestellen. Kinderen spelen ook vaak met hun eigen speelgoed buiten. Dit vinden wij prima, maar er is wel een verschil tussen speeltoestellen en eigen speelgoed. Daar willen wij u graag over informeren.

Wat zetten wij neer?

Wij zetten alleen speeltoestellen in de openbare ruimte neer. Dit staat in de Warenwet besluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). Speeltoestellen zijn speciaal gemaakt voor veelvuldig gebruik en worden regelmatig door ons geïnspecteerd. Inwoners mogen eigen speelgoed in de openbare ruimte neerzetten, maar dan moet er wel een sticker op. Die sticker is bij ons aan te vragen.

De verschillen

sticker kernbeheer

Waarom is de schommel in de achtertuin wel veilig, maar als hij in de openbare ruimte staat niet meer? De reden hiervoor staat in de wet Warenwet besluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). 

Speelgoed is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is vaak gemaakt van kunststof. Bij het ontwerpen hiervan wordt uitgegaan van een ’normale’ belasting. Dit speelgoed is volgens de WAS daarom niet geschikt voor hoge belasting en gebruik in de openbare ruimte. We maken dus verschil tussen speeltoestellen (WAS) en speelgoed (niet WAS).

Uitgangspunten voor het plaatsen van speelgoed

We willen het ook mogelijk maken om eigen speelgoed in de openbare ruimte neer te zetten. We vragen u er altijd goed over na te denken welk speelgoed u buiten zet en op welke manier. Veiligheid is belangrijk en u heeft zelf de verantwoordelijk voor uw speelgoed.

Voor het plaatsen van speelgoed in de openbare ruimte hebben wij de volgende regels:

  • Het speelgoed moet in goede staat zijn.
  • Het staat op een verkeersveilige plek.
  • Als kinderen van het speelgoed af vallen, vallen zij niet op een harde ondergrond.
  • Er is toezicht.
  • Het speelgoed veroorzaakt geen overlast voor andere gebruikers van de openbare ruimte.
  • ’s Avonds na het spelen wordt het speelgoed weggehaald uit de openbare ruimte.
  • Speelgoed wordt niet verankerd in de grond en is makkelijk te verwijderen.
  • Het speelgoed wordt niet in een speeltuin geplaatst.

Onze eigen speeltoestellen worden regelmatig op veiligheid geïnspecteerd, zodat deze voldoen aan de gestelde eisen. Speelgoed van inwoners wordt niet door ons geïnspecteerd. U zorgt zelf voor de veiligheid. En u bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor het speelgoed waarop u uw kinderen laat spelen.

Vraag een sticker aan

Door een sticker maken we verschil tussen gemeentelijke speeltoestellen en speelgoed van inwoners. U kunt gratis een sticker aanvragen bij team Kernbeheer. Op deze sticker komt de naam, het adres en het telefoonnummer van de eigenaar te staan. En ook het type speelgoed. De eigenaar plakt de sticker zelf op het speelobject, op een goed zichtbare plek. Speelgoed zonder sticker verwijderen wij uit de openbare ruimte. Het is belangrijk u het speelgoed niet vlak langs de weg, fietspad of stoep plaatst.

Overlast of vragen?

Heeft u overlast van het speelgoed? Dan kunt u contact opnemen met de eigenaar van het speelgoed. De gegevens van eigenaar staan op de sticker. Als u er met de eigenaar niet uitkomt, neem dan contact op met team Kernbeheer.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie