Riolering

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over riolering.

Wat moet ik doen als mijn riool is verstopt?

Uw huisaansluiting bestaat uit een gemeentelijk en een particulier gedeelte. De grens wordt bepaald door het controle- of erfgrensputje. Het controleputje ligt nabij de erfgrens op uw eigen terrein. U bent zelf verantwoordelijk voor het gedeelte van uw huis tot en met het controleputje. Weet u niet waar dit controleputje ligt? In veel gevallen hebben wij de tekeningen van de huisaansluitingen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Als u het putje heeft opgegraven en het staat vol water, dan zit de verstopping op gemeentelijk terrein. Zit er geen of weinig water in? Dan zit de verstopping ervoor, op uw eigen terrein. In dat geval bent u zelf verantwoordelijk.

Als u in een huurwoning woont en uw riool is verstopt, dan belt u met de verhuurder.

Buitengebied

Het buitengebied heeft een ander type riolering. Een aantal woningen is hierbij gezamenlijk aangesloten op een mini-gemaal.(pompput). Dit mini-gemaal is herkenbaar aan groene of grijze kastjes met een rode lamp erop. Als het rode lampje brandt, dan heeft de pomp een storing. U kunt de storing melden via Fixi.

Verstopping kolk/straatput

Wij laten alle kolken één of twee keer per jaar reinigen. Mocht een kolk alsnog verstopt raken, dan meldt u dit via Fixi. Wij maken de straatkolk dan leeg. Wij beheren niet alle paden en wegen die openbaar toegankelijk zijn. Vooral achterpaden in woonwijken zijn vaak eigendom van de eigenaar van het woonblok. Zijn er straatkolken aangebracht in deze achterpaden, dan is de eigenaar van het woonblok verantwoordelijk voor het onderhoud van deze straatkolken.

Verstopping in het weekend

Als u problemen heeft met uw riolering in het weekend en buiten kantooruren, dan kunt u het calamiteitennummer bellen. Bereikbaar onder nummer 088-3215555.

Klachten afvoer regenwater

Meld dit via Fixi.

Wie betaalt de kosten van de verstopping?

Bij verstopping op uw eigen perceel U betaalt de rekening
Als rioolbuizen niet goed werken door verkeerde lozingen van u U betaalt de rekening
Als de storing op gemeentegrond is en u belt de loodgieter, zonder overleg met ons De rekening is in dit geval altijd voor u
Als rioolbuizen in gemeentegrond kapot zijn door boomwortels of verkeersbelasting De rekening is voor ons

Wat zijn verkeerde lozingen?

Verkeerde lozingen zijn vaste stoffen, zoals textiel, schoonmaakdoekjes, kattengrit, luiers, maandverband en condooms. Ook vet, zoals jus en vloeibaar frituurvet en olie zijn belangrijke veroorzakers van een verstopt riool.

Op de site van RioNed kunt u alles lezen over afvalwater, grondwater en regen in de wijk.

Voorwaarden rioolaansluiting

Een aansluiting op het hoofdriool mag u niet zelf maken. U moet de aansluiting aanvragen. Houdt u met de volgende zaken rekening:

 • De rioolaansluiting moet worden gemaakt door een aannemer die bekend is in de gemeente. Bijvoorbeeld: VEG (Vermaire) Breezand, VTG riooltechniek Wieringermeer, Snippe Rioolservice in Hippolytushoef, Borst Bestratingen in Wieringerwaard of Ten Brinke Bestratingen in Hippolytushoef;
 • Voor persleiding/pompput dient Remondis in Uitgeest benaderd te worden; 
 • U betaalt zelf de kosten van de aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel. Wij nemen vervolgens de aansluiting in beheer. De prijs is afhankelijk van de situatie. Van de aannemer krijgt u een offerte die door ons getoetst en goedgekeurd moet worden;
 • Als er door asfalt moet worden gegaan, brengen wij de herstelkosten vooraf in rekening;
 • Riolering dient altijd gescheiden te worden! Afvoer HWA (hemelwater) naar nabijgelegen sloot in overleg;
 • Bij begin van de werkzaamheden moet er contact opgenomen worden met ons;
 • Er moet altijd een revisie gemaakt worden van de aansluiting.

Uitleggers

De doorvoer van de riolering door de gevel heen heet 'uitlegger'. Voor de rioolaansluiting moeten de uitleggers (DWA en HWA) aan de volgende eisen voldoen:

 1. De uitleggers zijn star aangeboden. Dat wil zeggen zonder flexibele slang die de grondzettingen kan opvangen;
 2. De uitleggers hebben een minimale diameter van 125mm (of in overleg groter) en moeten 30 tot 50 centimeter voorbij de erfgrens aangeboden worden;
 3. De onderkant van de uitbrengers moeten minimaal 80 centimeter onder kruin weg te liggen;
 4. De leiding DWA moet in kleur roodbruin RAL 8023 Klasse SN8 en de leiding HWA in kleur grijs RAL 7037 Klasse SN8
 5. Bij een gemengd rioolstelsel van ons moeten de leidingen binnen een halve meter van de erfgrens aan elkaar gekoppeld worden door middel van een erfscheidingsput. Deze erfscheidingsput wordt van de eigenaar. Voorkeur heeft de PK315 van Wavin;
 6. Bij een gescheiden rioolstelsel van ons moeten 2 erfscheidingsputten geplaatst worden binnen een halve meter voor de erfgrens. De DWA put dient te worden voorzien van een rood/bruin deksel;
 7. De uitlegger(s) is/zijn zichtbaar aanwezig 30 tot 50 cm voorbij de erfgrens.