Overslaan en naar de inhoud gaan

Restgrond of snippergroen

Hollands Kroon heeft veel restgrond. Dit zijn kleine stroken openbaar groen zonder belangrijke functie, direct grenzend aan een perceel of tuin van een inwoner. Restgrond kan worden gekocht of gehuurd. Heeft u interesse? Vult u het formulier achter de oranje button in. Dan kijken wij of u hiervoor in aanmerking komt.

Aanpak

 1. ga naar de oranje button 'Ja ik heb interesse in restgrond';
 2. Vul het formulier volledig in;
 3. Voeg een situatieschets toe;
 4. U ontvangt binnen vijf werkdagen een bericht dat uw aanvraag in behandeling wordt genomen.

Voorwaarden

Restgrond wordt alleen verkocht wanneer;

 • de grond direct grenst aan het perceel van aanvrager / toekomstige eigenaar;
 • de grond ligt tussen de particuliere erfgrens en de openbare verharding;
 • er geen onderhoudstechnische bezwaren zijn;
 • er geen verkeerskundige bezwaren zijn;
 • de grond en de directe omgeving ervan vrij is van nutsvoorzieningen en/of riolering;
 • er geen omgevingsbezwaren zijn;
 • de bestemming of het gebruik van de grond in het bestemmingsplan, indien nodig, aangepast kan worden of hierop eventueel kan worden afgeweken.

Kosten

Wat is de grondprijs?

 • Tot en met 150 m²: € 80,- per m²;
 • Van 151 tot 300 m²: € 50,- per m²;
 • groter dan 300 m²: comparatief

Een rekenvoorbeeld: een stuk grond van 250 m² kost 150 x € 80,- + 100 x € 50,- = € 17.000,-

Hier komen de notaris- en kadastrale kosten nog bij.

Notaris- en kadastrale kosten

De notariële kosten kunnen per notaris verschillen. Deze vraagt u bij de notaris op. De notaris informeert u over de kadastrale kosten. Wij hebben geen informatie over notariële en kadastrale gegevens.

Snippergroen huren

De huurprijs van snippergroen bedraagt tot 10 m² € 100,- per jaar. Elke vierkante meter meer kost € 3,- extra. Deze bedragen zijn inclusief administratiekosten.

Levertijd

We proberen een aanvraag snel af te handelen maar kunnen helaas niet zeggen hoe lang dit duurt. Dit is per aanvraag verschillend en afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag. Er kan bijvoorbeeld afstemming nodig zijn met externe organisaties, buurtbewoners of intern met collega's.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie