Restgrond of snippergroen

Hollands Kroon heeft restgrond, ook wel snippergroen genoemd. Dit zijn kleine stukken openbaar groen zonder belangrijke functie. Tot nu toe verkochten we deze stukjes grond vaak aan onze inwoners. Het komt steeds vaker voor dat we grond en ook snippergroen, niet kunnen verkopen. Als gemeente zijn wij bezig met vergroening. Zo zorgen we voor een gezonder en schoner milieu.

Let op

De regels van het kopen of huren van gemeentegrond veranderen misschien. Daarom kunt u op dit moment geen aanvraagformulier insturen. Heeft u vragen? Mail dan naar vastgoedengrondzaken@hollandskroon.nl.

Voorwaarden

Restgrond verkopen wij alleen als

  • de grond direct grenst aan een stuk grond van aanvrager/toekomstige eigenaar;
  • de grond ligt tussen uw stuk grond (particuliere erfgrens) en de openbare verharding (weg,stoep,fietspad);
  • er geen bezwaren zijn voor onderhoud of om technische redenen;
  • er geen bezwaren zijn voor de veiligheid van het verkeer
  • er in de grond of directe omgeving geen nutsvoorzieningen (gas, water, electriciteit) liggen;
  • de omgeving geen bezwaar maakt;
  • het kan volgens het bestemmingsplan. Of als het mogelijk is dit bestemmingsplan aan te passen

Kosten

Wat is de prijs van de grond?

  • tot en met 150 vierkante meter: € 80,- voor iedere vierkante meter
  • van 151 tot 300 vierkante meter: € 50,- voor elke vierkante meter.
  • groter dan  300 vierkante meter: taxatie van gemeentegrond 

Een rekenvoorbeeld een stuk grond van 250 vierkante meter kost 150 X € 80,- plus 100 x € 50,- is € 17.000,-

Hier komen de kosten voor de notaris en Kadaster nog bij.

Kosten voor notaris en Kadaster

De kosten voor de notaris kunnen voor iedere notaris verschillen. Deze vraagt u op bij de notaris. De notaris vertelt u over de kosten voor het Kadaster. Wij hebben hierover geen informatie.

Snippergroen huren

De huur van snippergroen is tot 10 vierkatne meter € 100,- voor elk jaar. Elke vierkante meter meer kost € 3,- extra. Bij deze bedragen zijn de administratiekosten meegerekend. 

Levertijd

We proberen een aanvraag snel te regelen. Maar we kunnen helaas niet zeggen hoelang dit duurt. Dit is voor elke aanvraag verschillend. Het hangt af hoe moeilijk de aanvraag is. Er kan bijvoorbeeld overleg nodig zijn met organisaties, buurtbewoners of met collega's. Dit kost tijd.