Onkruidbeheersing op verharding en vegen goten

HVC is in de gemeente Hollands Kroon verantwoordelijk voor het verwijderen van ongewenste plantengroei op stoepen, parkeervakken, woonerven en parkeervakken.

Heet water

Ongewenste plantengroei op stoepen, parkeervakken en woonerven bestrijdt HVC vooral met heet water. Met deze milieuvriendelijke methode vernietig je de celstructuur van het onkruid en raakt het onkruid uitgeput. Ook op moeilijk bereikbare plaatsen zoals onder bankjes, rondom paaltjes en langs parkeervakken kan op deze manier goed het onkruid worden beheerst.

Vegen van de goten

Naast onkruidbeheersing op verharding veegt HVC ook de goten schoon. Om dit op zoveel mogelijk plekken te kunnen doen, vragen wij inwoners hun auto tijdelijk ergens anders te parkeren als ze zien dat de veegwagen van HVC in de straat aan het werk gaat. Alleen zo kunnen deze locaties goed worden schoongemaakt.

Stegen en achterpaden

Het materieel van HVC is minder geschikt voor smalle achterpaden en steegjes. Wij verzoeken onze inwoners om de paden en steegjes achter hun woning vooral zelf bij te houden.

Kwaliteit

Niet overal geldt hetzelfde onderhoudsniveau. In de centra van de grotere woonkernen en op begraafplaatsen ligt dit kwaliteitsniveau op A (hoog), in de woonwijken op B (basis) en op de bedrijventerreinen op C (laag). Dit is vastgelegd in het integraal beheerplan openbare ruimte en gebouwen (december 2017). Dit plan kunt u vinden onder 'Zie ook'.

Melding maken 

Vindt u dat in uw straat het onkruid niet goed wordt verwijderd of heeft u een andere klacht? Doe dan een melding bij ons via Fixi.

Materiaal van HVC