Ongewenste verkeerssituatie

Soms wordt een bepaalde verkeerssituatie als ongewenst ervaren. Het kan zijn dat u vindt dat het onveilig is, er te snel wordt gereden of teveel wordt geparkeerd of een onveilige situatie bij een school. Iedere omwonende of gebruiker van een weg beleeft dit op zijn eigen manier. En het kan zelfs zo zijn dat als wij de verkeerssituatie aanpassen, dit door andere omwonenden of gebruik van de weg als ongewenst wordt ervaren.

Dus wilt u een ongewenste verkeersituatie bij ons melden? Zorg er dan voor dat u dit doet namens de buurt, meerdere omwonenden en/of weggebruikers. Op die manier kan er sneller naar een oplossing worden gezocht.

Bij een melding hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw naam, adres en contactgegevens, voor het geval dat wij aanvullende vragen hebben.
  • Een heldere omschrijving van de ongewenste situatie, zoals locatie en tijdstip waarop de situatie zich voordoet.
  • Namen, adressen en handtekeningen van medestanders.

Deze melding kunt u doen via het contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.