Ongewenste verkeerssituatie

Soms wordt een bepaalde verkeerssituatie als ongewenst ervaren. U vindt dat het onveilig is, er te snel wordt gereden of dat er teveel wordt geparkeerd. Iedere omwonende of gebruiker van een weg beleeft dit op zijn eigen manier. Het kan zo zijn, dat als wij de verkeerssituatie aanpassen, dit door omwonenden of gebruikers van de weg als ongewenst wordt ervaren.

Melden van onveilige verkeerssituatie

Wilt u een ongewenste verkeersituatie bij ons melden? Zorg er dan voor dat u dit doet namens de buurt, meerdere omwonenden of weggebruikers. Op deze manier kan er sneller naar een oplossing worden gezocht.

Bij een melding hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw naam, adres en contactgegevens, voor het geval dat wij aanvullende vragen hebben;
  • Een heldere omschrijving van de ongewenste situatie, zoals locatie en tijdstip waarop de situatie zich voordoet;
  • Namen, adressen en handtekeningen van medestanders.

Deze melding kunt u doen via het contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.