Overslaan en naar de inhoud gaan

Ongewenste verkeerssituatie

Soms wordt een bepaalde situatie in het verkeer als ongewenst ervaren. U vindt dat het onveilig is, er te hard wordt gereden of dat er teveel wordt geparkeerd. Iedere omwonende of gebruiker van een weg ervaart dit op zijn eigen manier. Het kan zo zijn, dat als wij de verkeerssituatie aanpassen, dit als ongewenst wordt ervaren.

Melden van onveilige verkeerssituatie

Wilt u een onveilige verkeersituatie bij ons melden? Zorg er dan voor dat u dit doet namens de buurt, omwonenden of weggebruikers. Op deze manier kan er sneller naar een oplossing worden gezocht.

Bij een melding hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Mochten wij aanvullende vragen hebben, dan kunnen we contact met u opnemen;
  • Een heldere omschrijving van de ongewenste situatie, zoals locatie en tijdstip waarop de situatie zich voordoet;
  • Namen, adressen en handtekeningen van medestanders.

Deze melding kunt u doen via het contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie