Inrichting openbare ruimte

Wij zijn verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) beschrijft op hoofdlijnen hoe de openbare ruimte moet worden ingericht en welke kwaliteitseisen er zijn aan het ontwerp en de bijbehorende materialen en objecten.

Aansluiten bij wensen en eisen

Het HIOR is vooral bedoeld voor partijen die zich bezighouden met de inrichting en vormgeving van de openbare ruimte. Zoals projectontwikkelaars, stedenbouwkundige bureaus, (landschaps)architecten en adviesbureaus. Het doel is een openbare ruimte die aansluit bij de wensen van onze inwoners en voldoet aan de eisen zoals beschreven in het HIOR.

Het HIOR wordt binnenkort geactualiseerd. Tot die tijd geldt het onderstaande HIOR uit 2018, die uit vijf onderdelen bestaat: