Inrichting openbare ruimte

Wij zijn eindverantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Daarvoor hebben we een handboek Inrichting Openbare Ruimte opgesteld.

Het handboek is er voor iedereen die zich met inrichting en vormgeving van de openbare ruimte bezighoudt, zoals stedenbouwers, projectleiders, civieltechnici, (landschaps)architecten en ontwikkelaars.

Met deze handleiding willen we voorkomen dat er idee├źn ontstaan om de openbare ruimte in te vullen, die moeilijk te beheren of te duur zijn. Ook moeten nieuwe ontwerpen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Deze vindt u ook terug in het handboek.

Het handboek is dus niet vrijblijvend maar moet worden gebruikt bij het inrichten van openbare ruimte of ruimte die overgedragen wordt naar onze gemeente.