Groenonderhoud

Hollands Kroon is één van de grootste gemeenten van Nederland qua oppervlakte. Het areaal aan wegen, stoepen, fietspaden, water en openbaar groen bedraagt meer dan 1 miljoen vierkante meter. Gemiddeld heeft Hollands Kroon ca. 45% meer gemeentelijk groen per inwoner dan gemeenten van vergelijkbare omvang. Omdat we het geld moeten verdelen over een groot oppervlak, betekent dit automatisch dat we minder geld te besteden hebben aan het onderhoud van openbaar groen. Ofwel hoe groter het oppervlak hoe groter de verdeling van geld.

Kwaliteitsniveaus in de openbare ruimte

De gemeenteraad heeft gekozen voor drie onderhoudsniveaus:

  • Bijzondere locaties, winkelcentra en begraafplaatsen: niveau A (hoog)
  • Woonkernen en hoofdwegen: niveau B (basis)
  • Buitengebieden en bedrijventerreinen: niveau C (laag)
Foto van groen beplanting niveau A

Groen beplanting niveau A. 

Foto van groen beplanting niveau B.

Groen beplanting niveau B. 

Foto van groen beplanting niveau C.

Groen beplanting niveau C. 

Opdrachtnemers

Het groenonderhoud hebben wij uitbesteed aan twee partijen:

  • Zuidema Groenvoorzieningen (werken ook met onderaannemers)
  • Noorderkwartier

Welk werk voeren zij uit?

De collega’s van Noorderkwartier zorgen in de 22 woonkernen voor het maaien van het gazon, onkruidbeheersing in de plantsoenen, het snoeien van de hagen en het verwijderen van zwerfafval. Zuidema voert het grove werk uit zoals het maaien van bermen en het snoeien van struiken en bomen. Maar ook vegen zij de goten, halen zij de sloten uit en verwijderen zij het onkruid op verharding zoals stoepen en in de raden van wegen. Noorderkwartier is vooral bezig met de plantsoenen.

Hoe voldoen zij aan de boogde kwaliteit?

Zuidema en Noorderkwartier hebben de taak de buitenruimte te laten voldoen aan het beoogde kwaliteitsniveau. Zij zijn vrij in de manier waarop zij dat doen, wel binnen de geldende wetgeving. De aannemer kan er dus voor kiezen om vaker te komen om het onderhoud in bijvoorbeeld een woonkern op niveau B te houden. Maar deze kan er ook voor kiezen om het onderhoud op een bepaalde plek maar 1 keer te doen, door het naar niveau A te brengen en het dan af te laten zakken tot bijna niveau C. Ook hangt het onderhoud af van de plek. Het kan eens in de twee weken nodig zijn, maar ook eens in de zes of in de tien weken. We hebben bijvoorbeeld wel met ze afgesproken hoe hoog het gras maximaal mag zijn en hoeveel zwerfvuil ergens mag liggen. Dat soort dingen staan in het contract dat we met ze hebben afgesproken. Zo mag het gras in de woonwijken bijvoorbeeld niet langer worden dan 7 cm.

Controle door de gemeente

Iedere maand controleren we 75 willekeurig gekozen locaties in de gemeente om te bekijken of de aannemer het afgesproken kwaliteitsniveau haalt. Zo niet, dan wordt deze aangesproken om dit binnen 5 werkdagen te herstellen. Doet hij dit niet, dan kunnen we eventueel boetes uitdelen.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet meer toegestaan

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet meer toegestaan, zowel op verharding als in de plantsoenen. Onkruid op straten en stoepen wordt met een brander, borstel of bosmaaier verwijderd. Onkruid in de plantsoenen wordt voornamelijk geschoffeld.

Onkruid verwijderen is vaker nodig!

Doordat met deze methodes de wortels niet gedood worden, groeit het onkruid sneller terug. Toen er nog bestrijdingsmiddelen gebruikt mochten worden, was twee keer per jaar alles doodspuiten meestal voldoende. Om het onkruid nu uit te putten moet de aannemer wel vijf tot zes keer langskomen. We vergelijken dit dan ook meer met het maaien van gras. 

Het onkruid op verharding wordt verwijderd met borstels (mechanische bestrijding) of met branders (thermische bestrijding). Omdat deze methode nog vrij nieuw is, vraagt dit wat tijd om het goed in de vingers te krijgen. Ook moeten de aannemers bekend raken met de gemeente. Het onkruid groeit op de ene plek nu eenmaal harder dan op de andere. Ook steken op sommige plekken inwoners zelf de handen uit de mouwen, waardoor minder onderhoud nodig is.

Wat is de grove planning qua onderhoud?

Wat Wanneer Hoe vaak
Verwijderen onkruid op verharding april-oktober 4-6 keer per jaar
Verwijderen onkruid in plantsoenen april-oktober 8-10 keer per jaar
Snoeien struiken en bomen oktober-maart 1 keer per jaar
Snoeien van hagen juni-oktober 1-2 keer per jaar
Maaien gazon april-oktober circa 20 keer per jaar
Maaien bermen mei-oktober 2-3 keer per jaar
Vegen van goten gehele jaar 6-8 keer per jaar
Uithalen van sloten oktober 1 keer per jaar

Wat doet de gemeente zelf aan onderhoud?

Onze buitendienst is vooral actief op de 11 begraafplaatsen die we beheren. Daarnaast gaat ons meldingenteam actief af op meldingen die door inwoners gedaan worden via Fixi, zoals een gat in de weg, zwerfvuil, losse tegels, verstopte riolering of een kapotte lantaarnpaal.

Waarom wordt de buitenruimte op een andere manier onderhouden sinds we Hollands Kroon zijn?

De voormalige gemeenten onderhielden de buitenruimte ieder op hun eigen manier. Om het voor onze buitendienst en de aannemers met wie we samenwerken eenduidig te houden, is het belangrijk dat we het werk in de hele gemeente op dezelfde manier uitvoeren. Het geld wordt op deze manier op een gelijkmatige manier over Hollands Kroon verveeld. Dat betekent ook dat het kwaliteitsniveau in bepaalde delen van Hollands Kroon anders is dan men voorheen gewend was. In sommige gebieden werd voorheen meer aan onderhoud gedaan.

Zelf aan de slag met de buitenruimte in uw buurt?

Hollands Kroon is een grote gemeente met veel openbare ruimte. Openbare ruimte die u als inwoner ook zelf mag inrichten en onderhouden. Dus wilt u met de buurt de speeltuin opknappen? Of jeuken uw handen om dat stukje groen voor uw deur nieuw leven in te blazen. Onze kernbeheerders helpen u met advies, gereedschap, vergunningen, enzovoort.

Wilt u melding maken van schade of overlast?

Ziet u een gat in de weg, zwerfvuil, losse tegels, verstopte riolering, kapotte lantaarnpaal of heeft u groen- of snoeiklachten? Daar kunt u eenvoudig melding van maken bij ons.