Overslaan en naar de inhoud gaan

Groenonderhoud

Hollands Kroon is qua oppervlakte één van de grootste gemeenten van Nederland. Het areaal aan wegen, stoepen, fietspaden, water en openbaar groen bedraagt meer dan 1 miljoen vierkante meter. Gemiddeld heeft Hollands Kroon ongeveer 45 procent meer gemeentelijk groen per inwoner dan gemeenten van vergelijkbare omvang. Omdat we het geld moeten verdelen over een groot oppervlak, betekent dit automatisch dat we per inwoner minder geld te besteden hebben per oppervlakte openbaar groen.

Kwaliteitsniveaus in de openbare ruimte

De gemeenteraad heeft gekozen voor drie onderhoudsniveaus. 

  • Bijzondere locaties, winkelcentra en begraafplaatsen: niveau A (hoog).
  • Woonkernen en hoofdwegen: niveau B (basis).
  • Buitengebieden en bedrijventerreinen: niveau C (laag).

Opdrachtnemers

Het groenonderhoud wordt uitgevoerd door ons eigen beheerteam, Pro Groen & Milieu en diverse aannemers.

Welk werk voeren zij uit?

onkruid op stoep

Ons eigen beheerteam is vooral actief op de 11 gemeentelijke begraafplaatsen. Pro Groen & Milieu zorgt in de 22 woonkernen voor het maaien van het gazon, onkruidbeheersing in de plantsoenen, het snoeien van de hagen en het verwijderen van zwerfafval. Aannemers voeren vooral het grovere werk uit zoals het maaien van bermen, het uithalen van de sloten, het snoeien van struiken en bomen en het beheersen van het onkruid op de verharding en in de goten.

Hoe voldoen zij aan de beoogde kwaliteit?

Alle uitvoerende partijen hebben de taak de buitenruimte te laten voldoen aan het beoogde kwaliteitsniveau. Zij zijn in principe vrij in de manier waarop dit gebeurt, wel binnen de geldende wetgeving en de afspraken die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in een contract. 

Controle

Iedere maand controleren we op 75 willekeurig gekozen locaties of het beeld voldoet aan het afgesproken kwaliteitsniveau. Hierbij wordt vooral gekeken of het onderhoud van het gazon, de heesters, het onkruid en het zwerfafval goed is uitgevoerd. De actuele resultaten zijn hier zichtbaar.

Geen bestrijdingsmiddelen

Sinds 2016 is het voor gemeentes verboden om chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen. Onkruid op straten en stoepen wordt daarom met een brander, heet water, een borstel of bosmaaier verwijderd. Onkruid in de plantsoenen wordt verwijderd met de schoffel of de hand. Om het onkruid te bestrijden moeten we vaker langskomen.

Wat is de grove planning qua onderhoud?

Wat Wanneer Hoe vaak
Verwijderen onkruid op verharding april-oktober 3-6 keer per jaar
Verwijderen onkruid in plantsoenen april-oktober 8-10 keer per jaar
Snoeien van struiken en bomen oktober-maart 1 keer per jaar
Snoeien van hagen juni-oktober 1-2 keer per jaar
Maaien van gazon april-oktober ongeveer 20 keer per jaar
Maaien van bermen mei-oktober 2-3 keer per jaar
Vegen van goten gehele jaar 6-8 keer per jaar
Uithalen van sloten oktober 1 keer per jaar

Onderhoud buitenruimte

zwerfvuil op gras

Om het voor ons beheerteam en de aannemers met wie we samenwerken eenduidig te houden, is het belangrijk dat we het werk in de hele gemeente op dezelfde manier uitvoeren. Het geld wordt zo op een gelijkmatige manier over Hollands Kroon verdeeld. De wijze waarop het beheer en onderhoud verder is geregeld is ook beschreven in het integraal beheerplan openbare ruimte en gebouwen

Zelf aan de slag met de buitenruimte in uw buurt?

Hollands Kroon is een grote gemeente met veel openbare ruimte. Openbare ruimte die u als inwoner ook zelf mag inrichten en onderhouden. Dus wilt u met de buurt de speeltuin opknappen? Of jeuken uw handen om dat stukje groen voor uw deur nieuw leven in te blazen. Onze kernbeheerders helpen u met advies, gereedschap en vergunningen.

Wilt u melding maken van schade of overlast?

Ziet u een gat in de weg, zwerfvuil, losse tegels, verstopte riolering, een kapotte lantaarnpaal of heeft u groen- of snoeiklachten? Daar kunt u eenvoudig melding van maken bij ons.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie