Overslaan en naar de inhoud gaan

Groenonderhoud

Hollands Kroon is qua oppervlakte één van de grootste gemeenten van Nederland. Binnen onze woonkernen is ruim 2.5 miljoen vierkante meter aan openbaar groen aanwezig. Ongeveer net zoveel als 300 voetbalvelden. Gemiddeld heeft Hollands Kroon ongeveer 45 procent meer openbaar groen per inwoner dan gemeenten van vergelijkbare grootte. We moeten het geld dus verdelen over een groot oppervlak. Dit betekent dat we per inwoner minder geld te besteden hebben per oppervlakte openbaar groen.

Kwaliteitsniveaus in de openbare ruimte

De gemeenteraad heeft gekozen voor drie onderhoudsniveaus. 

  • Bijzondere locaties, winkelcentra en begraafplaatsen: niveau A (hoog).
  • Woonkernen en hoofdwegen: niveau B (basis).
  • Buitengebieden en bedrijventerreinen: niveau C (laag).

Opdrachtnemers

Het groenonderhoud wordt uitgevoerd door ons eigen beheerteam, ProGroen & Milieu, HVC en verschillende aannemers.

Welk werk voeren zij uit?

onkruid op stoep

Ons eigen beheerteam is vooral actief op de 11 gemeentelijke begraafplaatsen. 

Progroen & Milieu zorgt in de 22 woonkernen voor:

  • het maaien van het gazon;
  • onkruidbeheersing in de plantsoenen;
  • het snoeien van de struiken en hagen;
  • het legen van afvalbakken en het verwijderen van zwerfafval. 

HVC is verantwoordelijk voor onkruidbeheersing op verharding en in de goten. Daarnaast worden andere aannemers ingeschakeld voor het grovere werk. Bijvoorbeeld het maaien van de bermen, het uithalen van de sloten en het onderhoud aan de 47.000 bomen die de gemeente rijk is.

Hoe wordt voldaan aan het kwaliteitsniveau?

Progroen en HVC hebben de taak de buitenruimte te laten voldoen aan het kwaliteitsniveau. Zij zijn in principe vrij in de manier waarop dit gebeurt. Dit moet wel binnen de geldende wetgeving zijn en de afspraken die in het contract staan.

Controle

Iedere maand controleren we op 75 willekeurig gekozen locaties of het beeld voldoet aan de afgesproken kwaliteit.  Hierbij wordt vooral gekeken of het onderhoud van het gazon, de heesters, het onkruid en het zwerfafval goed is uitgevoerd. De actuele resultaten zijn hier te zien.

Geen bestrijdingsmiddelen

Sinds 2016 is het voor gemeentes verboden om chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen. Onkruid op stoepen en straten bestrijdt HVC vooral met heet water, borstelmachines en bosmaaiers. De medewerkers van Progroen & Milieu verwijderen het onkruid in de plantsoenen met de schoffel of de hand.

Wat is de grove planning qua onderhoud?

Wat Wanneer Hoe vaak
Verwijderen onkruid in plantsoenen het hele jaar 10-12 keer per jaar
Verwijderen onkruid op verharding en goten het hele jaar 2-4 keer per jaar
Vegen van goten het hele jaar 6-8 keer per jaar
Snoeien van struiken en bomen oktober-maart 1 keer per jaar
Snoeien van uitsteken struiken mei-juni 1 keer per jaar
Snoeien van hagen mei en september 2 keer per jaar
Maaien van gazon april-oktober 15-20 keer per jaar
Graskant snijden langs de paden juni-juli 1 keer per jaar
Maaien rondom obstakels mei, juli en september 3 keer per jaar
Maaien van bermen mei-oktober 2-3 keer per jaar
Uithalen van sloten oktober 1 keer per jaar

Onderhoud buitenruimte

zwerfvuil op gras

Het is belangrijk dat we het werk in de hele gemeente op dezelfde manier uitvoeren. Zo is het voor ons beheerteam en onze partners met wie we samenwerken duidelijk te houden. Ook wordt het geld zo op een gelijkmatige manier over Hollands Kroon verdeeld. De manier waarop het beheer en onderhoud verder is geregeld is ook beschreven in het integraal beheerplan openbare ruimte en gebouwen.

Zelf aan de slag met de buitenruimte in uw buurt?

Hollands Kroon is een grote gemeente met veel openbare ruimte. Openbare ruimte die u als inwoner ook zelf mag inrichten en onderhouden. Dus wilt u met de buurt de speeltuin opknappen? Of jeuken uw handen om dat stukje groen voor uw deur nieuw leven in te blazen. Onze kernbeheerders helpen u met advies, gereedschap en vergunningen.

Wilt u melding maken van schade of overlast?

Ziet u een gat in de weg, zwerfvuil, losse tegels of heeft u groen- of snoeiklachten? Daar kunt u een fiximelding van maken.

Reuzenberenklauw en Duizendknoop

Reuzenberenklauw
Reuzenberenklauw

Sommige planten die in de openbare ruimte groeien zoals Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop en sommige distelsoorten, zorgen voor overlast. Deze verwijderen wij zo snel mogelijk. Als u deze soorten tegenkomt kunt u dit melden via de Fixi-app. Groeien deze soorten op uw eigen erf? Dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie