Gladheidsbestrijding

Tijdens de winterperiode is het handig om te weten hoe de gladheidbestrijding in Hollands Kroon is geregeld. In ons plan staat op welke wegen wel en niet gestrooid wordt.

Wat zijn de strooiroutes?

Hollands Kroon is in vier deelgebieden opgedeeld. Alleen als het glad is gaan de strooiauto’s de weg op. Een strooiroute duurt ongeveer 2,5 uur. Houd er daarom rekening mee dat er niet direct overal zout ligt en het nog glad kan zijn op de wegen.

Dit zijn de strooiroutes:

Bovenstaande documenten zijn grote bestanden, het kan even duren voordat u deze in beeld krijgt. 

Welke wegen worden gestrooid?

Zout werkt alleen goed als er voldoende verkeer overheen rijdt. Daarom strooien wij vooral op de drukkere wegen. Hierdoor wordt het zout goed in de weg 'gemasseerd’.

Dit zijn:

  • Alle busroutes, inclusief de route van de buurtbus;
  • Drukke verbindingswegen van en naar de dorpskernen;
  • Doorgaande- en (wijk-)ontsluitingswegen;
  • Winkelgebieden;
  • Ouderencentra;
  • Schoolroutes en fietspaden buiten de bebouwde kom.

Bij zeer extreme weersomstandigheden kan overmacht ontstaan waardoor niet op alle wegen gestrooid kan worden. In dit geval krijgen de belangrijkste wegen voorrang op de minder belangrijke wegen.

Wij strooien alleen wegen die bij ons in beheer zijn. Er zijn ook wegen in beheer van de Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Zij zijn verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding op deze wegen.

Wanneer wordt er gestrooid?

De coördinatoren van de gladheidbestrijding bepalen wanneer er gestrooid wordt. Dit doen zij door visuele waarneming. Dit houdt in dat zij regelmatig - 24 uur per dag- buiten kijken als er gladheid verwacht wordt. Ook maken zij gebruik van Meteo-consult waarmee het actuele weerbeeld en de verwachting op gladheid gevolgd wordt. Met behulp van alle beschikbare informatie bepaalt de coördinator van ieder deelgebied uiteindelijk wanneer er gestrooid wordt.

Het kan dus voorkomen dat er bij uitzondering voortijdig (preventief) gestrooid wordt. Dit gebeurt in de regel als er sneeuw verwacht wordt. Normaal gesproken wordt er gestrooid als het al glad begint te worden. Houdt u hier rekening mee als weggebruiker.

Stelt de gemeente zout beschikbaar?

Nee, wij verstrekken geen zout aan particulieren en bedrijven.

In welke periode wordt er gestrooid?

De gladheidsbestrijding vindt plaats van 1 november tot en met 31 maart.