Gladheidsbestrijding

Stel, het vriest een keer flink. Dan is het goed om te weten hoe de gladheidsbestrijding in Hollands Kroon is geregeld. Het bedrijf Dura Vermeer is in onze gemeente verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding op gemeentelijke wegen.

Wat zijn de strooiroutes?

Een strooiroute duurt ongeveer 2,5 uur. Houd er daarom rekening mee dat er niet direct overal zout ligt. Het kan dus nog glad zijn op de wegen. De strooiroutes voor heel Hollands Kroon staan in één kaart. Zoom in op de kaart om per kern/gebied de strooiroute te zien. Aan de informatie op deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Welke wegen worden gestrooid?

Niet op alle gemeentelijke wegen wordt gestrooid. We strooien alleen de drukkere wegen. Dit zijn de busroutes, verbindingswegen naar de dorpskernen, doorgaande (wijk)ontsluitingswegen, winkelgebieden, ouderencentra, schoolroutes en fietspaden buiten de bebouwde kom. Bij extreem slecht weer (bijvoorbeeld extreme sneeuwval) kan overmacht ontstaan waardoor niet op alle wegen gestrooid kan worden. De belangrijkste wegen krijgen dan voorrang op de minder belangrijke wegen.

Wanneer wordt er gestrooid?

In Hollands Kroon wordt gestrooid voordat het glad wordt (preventief strooien). Dura Vermeer trekt hierin tegelijkertijd op met de strooidienst van de Provincie Noord-Holland. Dit betekent dat  de provinciale en de gemeentelijke wegen in onze gemeente min of meer tegelijk worden gestrooid. Bij het strooien maken we gebruik van zogenaamd ‘nat’ zout. Het voordeel hiervan is dat er nauwkeuriger kan worden gestrooid en het zout beter hecht aan het wegoppervlak. Nat zout verwaait minder snel dan droog zout.

Stelt de gemeente zout beschikbaar?

Nee, wij geven geen zout aan inwoners en bedrijven.

In welke periode wordt er gestrooid?

De gladheidsbestrijding vindt plaats van 15 oktober tot en met 31 maart.

Kan ik een klacht indienen of melding maken over gladheid?

Ja, dat kan. Dit kunt u doen via de Fixi app. Ook kunt u gebruik maken van een speciaal telefoonnummer en e-mailadres van de aannemer: tel. 088-9994460 of e-mail meldingengladheid@duravermeer.nl.

Hoe regelt Dura Vermeer de gladheidsbestrijding bij Hollands Kroon?