Overslaan en naar de inhoud gaan

Biodiversiteit

Biodiversiteit zorgt voor vruchtbare grond, dit is bijvoorbeeld noodzakelijk voor de landbouw. Het zorgt ook voor de productie van zuurstof, schoon water en voor grondstoffen voor bouwmaterialen, kleding, brandstof en medicijnen. Zonder biodiversiteit is leven op de aarde niet mogelijk.

Wat betekent biodiversiteit?

Bio betekent ‘leven’ en diversiteit betekent ‘verschillend’. Wat onder biodiversiteit wordt verstaan is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied – van een waterdruppel tot een compleet bos of zelfs de aarde als geheel. Het is belangrijk voor de biodiversiteit dat we bijvoorbeeld niet alleen bossen maar ook stranden hebben, en niet alleen vogels maar ook vissen. Het gaat dus lang niet alleen over bloemen, bomen en aaibare beesten. Het begrip omvat het totaalpakket aan levende organismen en systemen – en de interacties daartussen. Hierdoor blijft de natuur in balans.

Het roer moet om

We staan op dit moment voor een grote uitdaging door alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en biodiversiteit. Om het voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar te houden moet het roer om. Daarom zijn we als gemeente verplicht anders te gaan denken en werken.

Uitdaging

Hollands Kroon bestaat uit 660 voetbalvelden aan openbaar groen wat we onderhouden; ga er maar aan staan. Daarnaast hebben de zorg om de stoepen en straten onkruidvrij te houden. Daarbij mogen we geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. Op dit moment gebruiken we hiervoor borstels en heet water. Dat werkt, maar het onkruid komt vrij snel weer terug. Met bestrijdingsmiddelen bleef onkruid langer weg, was er minder inzet van personeel nodig en dus veel goedkoper.

We staan dus voor de uitdaging om andere en betere manieren te bedenken om onkruid te bestrijden en de openbare ruimte te onderhouden zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. Een voordeel van het niet meer gebruiken van deze bestrijdingsmiddelen is dat de biodiversiteit van de openbare ruimte uiteindelijk verbetert.

 

Besluitvorming

Begroeiing in de berm bij Zwembad De Venne in Hippolytushoef.
Begroeiing in de berm bij Zwembad De Venne in Hippolytushoef.

Het deltaplan biodiversiteit is op 7 juli 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.