Aanvragen nieuwe rioolaansluiting

Op deze pagina vind u de voorwaarden en aanvraag voor een nieuwe rioolaansluiting.

Wat is een rioolaansluiting

Een rioolaansluiting is een verbinding tussen de openbare riolering en de riolering op particulier terrein. Particuliere riolering kan bestaan uit verschillende waterstromen. We onderscheiden vuilwater, hemelwater en grondwater. Voor iedere waterstroom geldt dat de lozingsroute beoordeeld wordt door de gemeente. De werkzaamheden voor maken van een rioolaansluiting in openbaar gebied mag u niet zelf uitvoeren. De rioolaansluiting moet worden gemaakt door een aannemer die bekend is in de gemeente. Dit kan zijn: VTG riooltechniek, Snippe Rioolservice, Borst Bestratingen, VEG (Vermaire) en Ten Brinke Bestratingen. Na ontvangst van de aanvraag bepalen wij de diameter, de plaats en de diepte van de rioolaansluiting. Met de eisen van ons kunt u bij één of meerdere genoemde aannemers een offerte opvragen en ter goedkeuring overleggen aan ons. Na goedkeuring van de offerte door ons mag u de werkzaamheden door de aannemer uit laten voeren. Na aanleg van de aansluiting(en) en ontvangst van de revisiegegevens en nemen wij de aansluiting in openbaar gebied van u over.

Kosten van een rioolaansluiting

Alle kosten voor aanleg van een rioolaansluiting zijn voor de aanvrager. De plaatselijke omstandigheden zijn van invloed op de kosten van een rioolaansluiting. Bij plaatselijke omstandigheden kunt u denken aan de locatie (woont u binnen bebouwde kom of woont u in het buitengebied), de afstand tot de openbare riolering, het soort weg (asfalt of klinkers)

Let op! De kosten in het buitengebied kunnen aanzienlijk hoog zijn.

In het buitengebied kunnen lange afstanden tot het openbaar riool resulteren in een aansluiting met een drukriool. Het is mogelijk dat water opgepompt moet worden door een drukrioolgemaal en worden aangesloten op het gemeentelijk drukrioolstelsel. Als een nieuw drukrioolgemaal vereist is kunt u hiervoor een offerte opvragen bij Remondis in Uitgeest.

Als door asfalt gegraven moet worden, worden de herstelkosten vooraf bij u in rekening gebracht. De hoogte van het herstelbedrag is afhankelijk van het aantal m2 en dikte van het asfalt dat wordt verwijderd voor de aansluiting(en).

Aansluitvoorwaarden

 • U dient zelf op tijd onderzoek te doen naar de aanwezigheid van openbare riolering en de manier waarop kan worden aangesloten. Dit in verband met de benodigde tijd om een aansluiting voor elkaar te krijgen. In het buitengebied waar de afstanden naar riolering groot kunnen zijn of geen riolering aanwezig is, vergt het maken van een aansluiting meer tijd dan een riool aansluiting binnen bebouwde kom.
 • De diameter van de aansluiting op de plaats van de eigendomsgrens is standaard Ø125millimeter. De binnen onderkant van de leiding ligt hier tussen 0,70m en 0,90m centimeter onder toekomstig maaiveld.
 • Er moet verschil gemaakt worden tussen vuilwaterafvoer (kleur rood-bruin), regenwaterafvoer (kleur blauw-grijs) en drainage (groen).
 • Een gebouw wordt pas aangesloten als de kap op het gebouw zit en de hemelwaterafvoeren (regenpijpen) zijn aangesloten op de grondleidingen.
 • Afhankelijk van de te lozen hoeveelheid water kan een grotere diameter van de rioolaansluiting noodzakelijk zijn. Ook als de afstand van het pand tot de erfgrens groot is, kan dit leiden tot een probleem met de aansluithoogte. Houd hiermee rekening met de (bouw) hoogte.
 • De plaats, diameter en de hoogte van de rioolaansluiting op de plaats van de eigendomsgrens wordt door de gemeente aangegeven.
 • Vlakbij de eigendomsgrens wordt door de aannemer een ontstoppingsvoorziening aangebracht op een halve meter binnen uw terrein. De ontstoppingsvoorziening is de grens van het eigendom van de leiding. De ontstoppingsvoorziening zelf wordt eigendom van de eigenaar van het perceel.
 • De plaats van de ontstoppingsvoorziening wordt door de aannemer ingemeten en op tekening vastgelegd.
 • Uw riolering (vuilwater, regenwater en drainage) moet gescheiden worden aangeboden op de plaats van de eigendomsgrens waarna afhankelijk van de situatie  ter plaatse de leidingen afzonderlijk of gekoppeld naar een daartoe bestemd riool van gemeente worden gebracht.

 

Verplichte bijlagen voor de aanvraag

Het is van belang goede tekeningen bij de aanvraag te voegen (tenminste schaal 1:500, bij voorkeur schaal 1:100) met daarop vermeld:

 • De ligging van het gebouw op particulier terrein
 • Een tekening van de (toekomstige) riolering op uw terrein en de gewenste aansluitlocatie.