Online participatieplatform denkmee.hollandskroon.nl

Onze inwoners op zoveel mogelijk manieren betrekken vinden we belangrijk. Bijvoorbeeld bij het maken van beleid of bij specifieke projecten.

Het online platform denkmee.hollandskroon.nl helpt ons hierbij. Op dit platform kun je als inwoner op elk moment een idee achterlaten of een vraag stellen. Ook wij zetten dit platform in voor interne inspraakprocessen of om inwoners bij een plan of project te betrekken.

Afhankelijk van de actualiteit zetten we dit platform dus in om stemmen te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te lanceren, kort te polsen naar jullie mening over een standpunt etcetera.

Heb je zelf een idee of hoe we dit platform kunnen inzetten om jou of bepaalde doelgroepen beter te betrekken, laat het ons ook (via dit platform) weten. Wie weet krijgt jouw voorstel binnenkort wel een plaats op het platform.