Overslaan en naar de inhoud gaan

Vraag nu uw voorschot op de energietoeslag 2023 aan!

Heeft u weinig geld en een hoge energierekening? Vraag dan nu een voorschot aan op de energietoeslag 2023.

Waarom alleen een voorschot?

De overheid heeft de energietoeslag in 2022 in het leven geroepen. Wij keren deze toeslag uit aan onze inwoners. Om dit te kunnen doen, moet elk jaar een aanpassing in de wet komen. Dit gaat de overheid in juli doen. Voordat deze aanpassing is gedaan mogen wij niet de hele energietoeslag geven. Omdat veel inwoners nu al het geld nodig hebben, geven wij wél alvast een voorschot aan mensen die aan de voorwaarden voldoen.

Hoe hoog is het voorschot?

Wij mogen € 500,- aan voorschot op de energietoeslag geven. Later in het jaar krijgt u de rest van het bedrag waar u recht op heeft. Dit is waarschijnlijk vanaf juli.

Hoe hoog is de hele energietoeslag

We hebben de regels aangepast. Daarom kunnen in 2023 ook inwoners met een lager middeninkomen de energietoeslag krijgen. De hoogte van de energietoeslag is dit jaar gestaffeld. Dat betekent dat het afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. In de tabel hieronder ziet u per inkomensgroep de hoogte van de energietoeslag.

Hoogte van de energietoeslag 2023 voor inwoners vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Inkomensgrens (percentage van bijstandsnorm) Hoogte van het inkomen (netto, exclusief vakantiegeld) Bedrag totale Energietoeslag (netto)
Tot 120%  Alleenstaand maximaal € 1.363 | Gehuwd  maximaal  1.947 € 1.300
121-130%  Alleenstaand € 1.364  t/m  € 1.477 | Gehuwd € 1.963 t/m  € 2.109 € 1.100
131-140%  Alleenstaand € 1.478   t/m € 1.590 | Gehuwd  € 2.110  t/m € 2.272 € 900
141-150%  Alleenstaand € 1.591 t/m € 1.704 | Gehuwd € 2.272  t/m € 2.434  € 700
Vanaf 150% Alleenstaand vanaf € 1.705 | Gehuwd vanaf € 2.435 Geen recht op energietoeslag

Hoogte van de energietoeslag voor inwoners vanaf de pensioengerechtigde leeftijd.

Inkomensgrens (percentage van bijstandsnorm)   Hoogte van het inkomen (netto, exclusief vakantiegeld)  Bedrag totale Energietoeslag (netto) 
Tot 120% Alleenstaand maximaal € 1.517 | Gehuwd maximaal € 2.060   € 1.300
121-130%  Alleenstaand € 1.518 t/m € 1.643 | Gehuwd € 2.061 t/m € 2.231 € 1.100
131-140%  Alleenstaand € 1.644 t/m € 1.769 | Gehuwd € 2.232 t/m € 2.403  € 900
141-150%  Alleenstaand € 1.770 t.m. € 1.896 | Gehuwd € 2.404 t/m € 2.575 € 700
Vanaf 150% Alleenstaand vanaf € 1.897 | Gehuwd vanaf € 2.576 Geen recht op energietoeslag

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag 2023 van de gemeente Hollands Kroon als u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Hollands Kroon woont;
  • een geldig Nederlands ID-kaart, paspoort of een geldige verblijfsvergunning heeft;
  • u (en uw partner) hoofdbewoner bent op uw adres;
  • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand (welk bedrag dat is ziet u in de tabel hierboven).

Hoe vraag ik het aan?

Sommige inwoners hebben al automatisch van ons het voorschot op de energietoeslag gehad. Deze inwoners zijn bij ons bekend omdat zij vorig jaar de energietoeslag hebben gehad. Heeft u het voorschot al gehad van ons? Dan kunt u het niet nog een keer krijgen. Heeft u dit niet van ons gekregen en ook geen brief van ons ontvangen? Dan kunt u de toeslag zelf aanvragen, als u denkt dat u er recht op heeft.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden of andere geldzorgen? We kunnen u helpen! Neem contact met ons op via 088 – 321 5000 of via WhatsApp 06 830 55 139. Of kijk op www.hollandskroon.nl/rondkomen welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.

Heeft u vragen?

Kijk op de pagina over eenmalige energietoeslag. Hier vindt u ook een contactformulier waar u uw vragen naar ons kunt toesturen. Of neem contact met ons op.  

 

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie