Verwijderen van onkruid op verharding en vegen goten

HVC is eind april gestart met het verwijderen van onkruid op verharding. Ongewenste plantengroei op stoepen, parkeervakken, straten en woonerven wordt voornamelijk met heet water bestreden. Spuiten met vergif mag al een paar jaar niet meer.

Vrachtwagen van HVC voor onkruidbestrijding

Met deze milieuvriendelijke methode wordt water van 90 graden op het onkruid gespoten. Hierdoor wordt de celstructuur vernietigd en raakt het onkruid uitgeput. Op moeilijk bereikbare plaatsen zoals onder bankjes en rondom paaltjes kan op deze manier ook goed het onkruid worden verwijderd. Om dit op zoveel mogelijk plekken te kunnen doen, vragen we u om uw auto tijdelijk ergens anders te parkeren als u ziet dat HVC voertuigen in de straat aan het werk gaan.

Het onkruid wordt meerdere keren per in het groeiseizoen aangepakt. Dit seizoen loopt globaal van april tot en met oktober, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Vegen goten

Naast onkruid verwijderen op verharding, veegt HVC ook de goten schoon. Dit jaar veegt een veegwagen continu alle goten in de gemeente schoon. Ziet u de veegwagen in uw buurt, dan is het fijn als u uw auto even bij de parkeerplaatsen weghaalt, dan kunnen ook deze plekken goed worden schoongemaakt. Op dit moment is er nog geen planning bekend voor het vegen van de goten in de woonkernen.

Kwaliteit

Niet overal geldt hetzelfde onderhoudsniveau. In de centra van de grotere woonkernen en op begraafplaatsen ligt dit kwaliteitsniveau op A (hoog), in de woonwijken op B (basis) en op de bedrijventerreinen op C (laag). Wat dit inhoud lees je op de pagina over het groenonderhoud.

Melding maken

Vind u dat in uw straat het onkruid niet goed wordt verwijderd of heeft u een andere klacht? Maak dan een melding bij ons via Fixi.