Stooktips voor buurtvriendelijke barbecues en terrashaarden

De barbecue en de terrashaard/vuurpot gaat meestal aan voor de gezelligheid. Tijdens het stoken van hout komen altijd schadelijke stoffen vrij. Als u let op een paar eenvoudige punten kunt u overlast en gezondheidsklachten voorkomen of beperken, en toch genieten van een gezellig vuurtje.

Stooktips voor buurtvriendelijk BBQ-en en stoken van terrashaarden en vuurpotten

Door rekening te houden met de volgende aandachtspunten, stookt u veilig en verantwoord:

  • Gebruik alleen schoon hout dat vuistdik is en minstens anderhalf jaar heeft gedroogd (vochtpercentage <20%).
  • Gebruik nooit de volgende houtsoorten: vochtig, geverfd, gebeitst of geïmpregneerd hout, spaanplaat, triplex of hardboard; hierbij komen veel schadelijke stoffen vrij.
  • Allesbranders bestaan niet, alleen het stoken van hout, kool en pallets zijn toegestaan. Plastic, papier en textiel zijn ongeschikt voor verbranding en moeten via de reguliere inzameling worden ingeleverd.
  • Stook niet bij windstil of mistig weer; de rook blijft dan in de omgeving hangen. Houdt ook rekening met de windrichting in verband met uw woonomgeving.
  • Let op de kleur van de rookuitstoot. Een goede verbranding geeft nagenoeg geen rook. Een donkergrijze of zwarte kleur wijst op verkeerde brandstof of onvolledige verbranding.

Alternatief: de vuurpot en de elektrische BBQ

Vuurpotten zijn een aantrekkelijk alternatief voor wie weinig luchtvervuiling en stank wil veroorzaken. De brandstof is een gel die meestal bestaat uit alcohol, water en een bindmiddel. Lees wel goed de gebruiksaanwijzing van de vuurpot en de gel, om ongelukken te voorkomen. Een elektrische of gas barbecue geeft nauwelijks (rook)overlast voor de omgeving. Maar in alle barbecuesoorten ontstaat giftige rook doordat vlees- en vetsappen verbranden in de vlammen. Dat kun je voorkomen door een barbecue met een vet-opvangplaatje.

Toch rookoverlast

Ondervindt u hinder door het stookgedrag van uw buren, ga dan eerst zelf een gesprek met hen aan. Vaak kunnen er onderling afspraken worden gemaakt om de overlast op te heffen of te verminderen. Bijvoorbeeld door het stoken te beperken tot bepaalde uren van de dag of het aanpassen van het rookkanaal. Vaak kan de overlast op eenvoudige wijze verholpen worden. Iemand verbrandt misschien hout dat niet geschikt is of de rook blijft hangen omdat het windstil is. In alle gevallen is het beter eerst te proberen de problemen uit te praten.

Houd een (foto)logboekje bij

Lukt het niet om samen een oplossing te vinden? Noteer dan 2 of 3 weken lang wanneer u precies last heeft van de rook. Op welke plek in huis? En welk effect heeft de rook op jou? Ook kun je foto- of video-opnames maken van de rook en het rookkanaal. Noteer de klachten over een kachel of haard in detail. Dit helpt om de exacte oorzaak te vinden en maakt het makkelijker om afspraken te maken met de stoker. Noteer dus dagelijks, gedurende een paar weken de volgende gegevens:

  • datum
  • weertype (zwaarbewolkt of juist zonnig, etc.)
  • windrichting
  • overlast (ja of nee)
  • soort overlast (rookoverlast, stank, iets anders)

Buurtbemiddeling

Als inwoner bent u zelf verantwoordelijk voor een prettige leefomgeving. Probeer eerst op eigen kracht met elkaar de onvrede uit de wereld te helpen. Komt u er als buren niet zelfstandig uit, dan kunt u gratis buurtbemiddeling inschakelen. De buurtbemiddelaars zijn een groep vrijwilligers die getraind zijn om te bemiddelen bij conflicten. Deze onpartijdige bemiddelaars oordelen en beslissen niet, maar brengen u en uw buren opnieuw met elkaar in gesprek. Aandacht, respect en vertrouwen zijn sleutelwoorden in dit gesprek. Aanmelden voor buurtbemiddeling kan via onze website.

Klacht

Mocht u er na het inschakelen van buurtbemiddeling evengoed niet uitkomen, dan kunt u een klacht bij de gemeente indienen. U dient dan in ieder geval aan te geven, welk perceel de overlast veroorzaakt en te motiveren waarom er sprake is van overlast. Wij kunnen alleen controleren op naleving van het Bouwbesluit door vast te stellen of de bouwconstructie en het rookkanaal voldoen aan de gestelde eisen en of er geen sprake is van hinderlijke verspreiding van rook, roet of walmen. Dit is doorgaans het geval en beperkt de mogelijkheden van de gemeente om handhavend op te treden. Het gebruik van privé-eigendommen, zoals een kachel of open haard, valt namelijk onder het civiele recht. Hierin heeft de gemeente geen bevoegdheid.

barbecue