Start baggerwerkzaamheden Anna Paulowna

Binnenkort start het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met het uitbaggeren van de watergangen in Anna Paulowna. Uit een inspectie bleek het merendeel van deze sloten te ondiep.

Samenwerking

Het hoogheemraadschap werkt in dit geval nauw met ons samen voor het uitbaggeren van alle sloten in Anna Paulowna. Zowel de primaire waterlopen (van het hoogheemraadschap) als de secundaire waterlopen (van de gemeente) worden op deze manier weer op de juiste diepte gebracht.

Overname beheer stedelijk water

Het hoogheemraadschap wil zich in de toekomst volledig gaan richten op haar 'watertaak'. Daarom wordt momenteel onderzocht of de watergangen binnen de bebouwde kom in het vervolg kunnen worden beheerd en onderhouden door het hoogheemraadschap. Naar verwachting is binnenkort duidelijk hoe en wanneer dit gaat plaatsvinden. Het op diepte brengen van de watergangen in Anna Paulowna is alvast een voorschot op deze ontwikkeling.

Planning

Naar verwachting gaan de baggerwerkzaamheden in Anna Paulowna deze maand van start. De aannemer Zwart Infracare B.V. uit Wervershoof, verwacht dat de werkzaamheden in maart 2019 zijn afgerond.