Sporten maar wel onder voorwaarden

Update: jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden.

Update: vanaf 11 mei mag ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 15 meter afstand van elkaar. De link naar het protocol van NOC NSF staat in het groene 'Zie ook'-blok.

Vele jonge kinderen, jongeren en vast ook hun ouders en de sportclubs waren blij om het te horen: sporten mag weer, maar dan wel onder voorwaarden. Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar samen buiten sporten onder toezicht van een volwassene. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen dat ook; niet in clubverband, wel onder begeleiding. Ook moet de 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden. Ouders mogen helaas nog niet langs de zijlijn staan en douchen doet iedereen thuis. Net als omkleden, want de kleedkamers en douches zijn gesloten.

Plan van aanpak

Het lijkt misschien gemakkelijk, maar om alles in goede banen te leiden, moesten onze sportverenigingen een plan van aanpak indienen. Daarin geven ze aan hoe de begeleiding is geregeld en hoe de oudere jeugd de 1,5 meter maatregel kan naleven. Ze moeten hun activiteit ook registreren. Dit in verband met de veiligheid en het maximum aantal deelnemers. We hebben al veel plannen gekregen, die we beoordelen. Zodra een plan is goedgekeurd, kan er gesport worden. Check in de tussentijd alvast bij je eigen vereniging of club in de buurt wat de stand van zaken is.

Samenwerking met Team Sportservice

We werken nauw samen met Team Sportservice, juist om ook de kinderen te betrekken die geen lid zijn van een vereniging. Zij maakt op basis van onder meer de noodverordening en de geldende richtlijnen van sportbonden een checklist voor de verenigingen.

Spreiding activiteiten

Voor het bijhouden van de activiteiten is een speciaal platform ingericht. Team Sportservice beheert dit en zorgt voor de spreiding van de activiteiten. Denk aan dag, tijd, locatie, leeftijd, leden ten opzichte van niet-leden. Daarnaast stimuleert Team Sportservice dat er ook op plekken waar nu nog geen sportactiviteiten zijn, deze wel gaan ontstaan.

Meer informatie op korte termijn op de website van Team Sportservice Schagen/Hollands Kroon

Veel gestelde vragen over sport en coronavirus:

Spelregels om weer veilig samen te sporten
Spelregels om weer veilig samen te sporten