Overslaan en naar de inhoud gaan

Recht op bijdrage NOW en/of TVL

Bent u van mening dat je ONTERECHT geen recht hebt op een bijdrage NOW en/of TVL? Heeft u moeite het hoofd boven water te houden, maar vindt u het lastig om hierover te spreken? U bent niet de enige. Weet dat we er zijn om naar uw verhaal te luisteren en te kijken waar en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.

Regio Noord-Holland-Noord

Samen met de gemeenten in de regio Noord-Holland Noord werken we nauw samen om de situaties van ondernemers te inventariseren. Samen gaan we de verhalen van onze ondernemers die het water aan de lippen staat verzamelen. En roepen hiermee ondernemers op die bij de NOW (noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) tussen wal en schip vallen om dat verhaal te delen. Als de verhalen van meer ondernemers bekend zijn kunnen we een heldere analyse maken en onze pijlen richten op de Rijksoverheid.

Maatwerk voor ondernemers

Dat willen we samendoen met alle gemeenten in Noord-Holland Noord, het Ontwikkelbedrijf NHN, Economisch Forum Holland boven Amsterdam en de Provincie Noord Holland. Met een brief naar Den Haag pleiten we om te luisteren naar de roep van gemeenten, brancheverenigingen en belangenorganisaties die nu steeds luider in de media te horen is. Een dringend verzoek om maatwerk te leveren zodat óók deze ondernemers in aanmerking komen voor de subsidieregelingen NOW & TVL. Op weg naar weer vertrouwen op een overheid die zegt ‘wij doen dit samen’.

Wij roepen Ondernemend Hollands Kroon op om contact met het ondernemersloket Hollands Kroon op te nemen als jouw situatie relevant is om te delen! 

U kunt uw verhaal per mail sturen naar:ondernemersloket@hollandskroon.nl.
Gezamenlijk kunnen we er voor zorgen dat in kaart wordt gebracht hoe groot de nood is van ondernemers die het water aan de lippen staat en hierover het juiste signaal of te geven.

Met ondernemende groet,

Theo Meskers
Wethouder Economische Zaken gemeente Hollands Kroon

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie