Ondernemen vanuit een uitkering

Loopt uw onderneming niet goed? En hebt u tijdelijk extra geld nodig om uw bedrijf te redden of uw gezin te onderhouden? Dan kunt u een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen (Bbz- uitkering): u kunt een rentedragende lening aanvragen of een bijstandsuitkering. Daarnaast is de Bbz ook een kans voor inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen en graag zelfstandig ondernemer willen worden. Via deze weg kunnen zij een cursus volgen die deze groep in maximaal zes maanden klaargestoomd voor het ondernemerschap.

Van bijstand naar zelfstandig ondernemer

In februari hebben we 193 uitkeringsgerechtigden via een brief uitgenodigd. De eerste 16 die zich aanmelden, kunnen deelnemen aan een cursus. In maximaal zes maanden worden zij klaargestoomd voor het ondernemerschap. Onder andere door het schrijven van een goed ondernemersplan. Aan het einde van de cursus moeten de 16 cursisten hun ondernemersplan presenteren aan iemand van de gemeente, de cursusbegeleider en iemand vanuit de financiële sector. Als het opgestelde ondernemersplan als ‘haalbaar’ wordt betiteld, dan kunnen we de in het plan opgenomen kredietbehoefte en/of ondersteunende bijstand verstrekken op basis van de Bbz. De eerstvolgende cursus start in mei 2019.

Meer informatie, aanmelden of vragen?