Geen vergunning meer nodig voor kappen van bomen op eigen terrein

Inwoners hoeven geen omgevingsvergunning meer aan te vragen voor het kappen van bomen op eigen terrein. Dat heeft het college besloten. Dit was nog van toepassing op zo’n 230 particuliere bomen die op de bomenlijst stonden. Het college heeft ook besloten om geen beheer en onderhoud meer uit te voeren aan bomen op particuliere grond (zogenaamde gedoogbomen). Het beheer en onderhoud van deze bomen ligt voortaan volledig bij de juridische eigenaar van de boom. Deze eigenaren worden hier binnenkort schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Kappen van gemeentelijke bomen

Vanwege het publieke belang blijven we zelf wel verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het verwijderen van eigen bomen. Dit is alleen van toepassing als de stamdiameter van de boom groter is dan 30 centimeter.

Andere overheden

Ook overheden zoals Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het hoogheemraadschap hoeven voortaan geen omgevingsvergunning meer bij ons aan te vragen voor het verwijderen van hun bomen. In het kader van de Wet natuurbescherming moeten zij hiervoor wel een melding doen bij de Provincie Noord-Holland.

APV

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verwijst naar de bomenlijst die in het collegebesluit is geactualiseerd. De APV hoeft dus niet te worden aangepast naar aanleiding van dit besluit.