Overslaan en naar de inhoud gaan

Geen kleine windmolens in Hollands Kroon

Het aandeel duurzaam opgewekte energie wordt steeds groter in Nederland. Ook in Hollands Kroon. Een van de manieren om duurzame energie op te wekken is via kleine windmolens (groter dan 6 meter hoog). Wij verlenen geen medewerking aan dit soort verzoeken. Laat u dus niet misleiden door initiatiefnemers die stellen dat de gemeente hier positief over is.

Helaas wordt er verkeerde informatie verspreid over kleine windmolens

Er zijn ontwikkelaars die een kleine windmolen (microturbine) willen plaatsen en hiervoor ondernemers en inwoners benaderen. Deze ontwikkelaars vertellen dat de gemeente positief is over de kleine windmolens. Dit klopt niet.

In de omgevingsvisie van de gemeente Hollands Kroon staat dat na oplevering van Windpark Wieringermeer er op land alleen nog ruimte is voor vergroten van de windparken Waardpolder en Groetpolder. Alle andere turbines kunnen alleen door een zelfde of kleinere turbine vervangen worden. De gemeenteraad beslist komend jaar of het beleid in navolging van de provincie wordt verruimd.

Hoe en waar wordt in Hollands Kroon duurzame energie opgewekt?

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. Hierin nemen we op hoe en waar we duurzame energie opwekken, met de blik gericht op 2030. De voorlopige concept RES voor de regio Noord-Holland Noord, waar Hollands Kroon onderdeel van is, is nu te vinden op de website www.energieregionhn.nl/conceptres. Vanaf pagina 67 gaat het specifiek over hoe en waar duurzame energie opwekken voor de Kop van Noord-Holland en Hollands Kroon.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie