Overslaan en naar de inhoud gaan

Corona en Sport & cultuur

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten we het aantal sociale contactmomenten terugdringen.

Update 19 januari: Financiële steun voor buurt- en dorpshuizen, een overzicht

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het verenigingsleven in buurten, wijken en dorpen. Ook al zijn de gemeenschapshuizen langzaam maar zeker weer opgestart en begint het verenigingsleven weer te lopen, vele dorps- en gemeenschapshuizen hebben het (financieel) erg zwaar. Gelukkig zijn er steunmaatregelen beschikbaar, maar waar en voor wie precies? We maakten een overzicht:

Landelijke regelingen

Financiële regelingen Corona (NOW, TOGS en TVL)

De coronacrisis heeft bij veel dorpshuizen een grote impact op de exploitatie en de financiën. Daarom zijn er diverse landelijke financiële regelingen opgezet om ook dorpshuizen hierin tegemoet te komen. DKK Gelderland heeft de belangrijkste regelingen op een rijtje gezet. Dit geeft een mooi overzicht van de landelijke regelingen.

17 miljoen euro steun voor buurt- en dorpshuizen

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een tweede steunpakket van 777 miljoen euro voor de compensatie van inkomsten die zij mislopen en de extra kosten die zij maken door corona. Met het aanvullende pakket zijn ook afspraken gemaakt over het voortbestaan van buurt- en dorpshuizen als belangrijke ontmoetingsplek voor kwetsbaren in de samenleving. Voor buurt- en dorpshuizen is een bedrag van 17 miljoen euro beschikbaar. Het is aan gemeenten zelf hoe zij deze middelen gaan aanwenden.

Compensatie voor licentie muziek en beeld voor buurthuizen

Buurthuizen en wijkcentra worden aangeslagen voor auteursrechtvergoedingen terwijl ze door Corona niet open konden zijn en na 1 juni slechts beperkt open waren. LVKK en LSA hebben met een brief bij de auteursorganisaties geprotesteerd tegen deze oneerlijke gang van zaken. Dit loopt nog.

Fondsen

Oranjefonds

Het Oranjefonds heeft met haar speciaal opgerichte Corona Hulpfonds de afgelopen maanden 292 projecten kunnen ondersteunen. Deze projecten zetten zich in om acute hulp te bieden aan mensen die te maken hebben met armoede, eenzaamheid, of die afhankelijk zijn van zorg die geleverd wordt door vrijwilligers. Deze projecten en de mensen die zij helpen zijn hard getroffen, en blijven de gevolgen nog langere tijd voelen. Het Oranje Fonds heeft daarom de komende tijd extra aandacht voor structurele projecten die steun nodig hebben door de coronauitbraak

Kansfonds

De afgelopen tijd heeft Kansfonds vele initiatieven gesteund die insprongen op de acute nood. Hier zijn veel mensen mee geholpen. Omdat de nood nog steeds heel groot is, is ook voor dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen die in grote armoede leven de noodhulp nu verlengd tot eind 2020. Daarna wordt opnieuw bekeken of extra noodhulp noodzakelijk blijft.

Kleinecoronahulp.nl

Kleinecoronahulp is een samenwerking van zo’n 20 verschillende fondsen die actief zijn in heel Nederland en wordt uitgevoerd door de Haella Stichting. Het fonds richt zich met kleine bijdragen van maximaal 2.500,- euro op projecten tegen eenzaamheid, dak- en thuislozen en voedselvoorziening.

Spelregels voor sport in het kort vanaf 15 december

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er maatregelen voor sport.

De maatregelen zijn:

  • Buiten mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit.
  • In een binnenruimte is sporten niet toegestaan.
  • Groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden.
  • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
  • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
  • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
  • Publiek bij sport is niet toegestaan.
  • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen over Corona & sport vindt u op de website van Rijksoverheid.

Corona en de regels voor culturele instellingen

Lockdown: blijf zoveel mogelijk thuis

Het kabinet heeft op 14 december besloten om de maatregelen stevig aan te scherpen. Om het coronavirus terug te dringen, moeten het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt worden. De essentie van dat pakket is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft.

Daarom zijn theaters, bibliotheken, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties, tot en met dinsdag 19 januari gesloten voor publiek.

Ondanks dat de instellingen er alles aan doen om te voorkomen dat bezoekers elkaar besmetten, zijn bezoekers onderweg naar, rond en op die locaties vaak langer in de buurt van mensen buiten hun eigen huishouden. Als hier besmetting plaatsvindt, dan bestaat de kans dat zij anderen besmetten. Dit willen we voorkomen.

Duur van de extra maatregelen

De aangescherpte maatregelen gelden vanaf dinsdag 15 december tot en met dinsdag 19 januari. Op dinsdag 12 januari zal een besluit genomen worden over de periode na dinsdag 19 januari.

Wat kan wel in publiek toegankelijke gebouwen

Gebouwen die voor publiek gesloten zijn, zoals theaters, musea en muziekscholen, mogen open blijven voor medewerkers in het kader van bedrijfsactiviteiten. Repeteren en opnames door professionals kunnen dus blijven plaatsvinden. Voor bijvoorbeeld digitale voorstellingen en live-streams. Ook is het toegestaan deze locaties te gebruiken voor onderwijsgerelateerde bijeenkomsten die niet online of in de onderwijsinstelling plaats kunnen vinden, zoals toetsen en tentamens.

Bibliotheken

Bibliotheken mogen open blijven voor het afhalen en brengen van gereserveerde boeken en voor activiteiten voor kwetsbare groepen zoals georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding.

Mondkapje voor personeel

Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een mondkapje te dragen op openbare plekken. Ook op werkplekken in de openbare ruimte is het verplicht om een mondkapje te dragen. Sommige mensen hoeven geen mondkapje op tijdens het werk. Tijdens bijvoorbeeld acteren, dansen of muziek maken is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk.

Regels voor de horeca binnen culturele organisaties

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Hier gelden geen uitzonderingen op. Bekijk meer informatie over de regels voor horeca.

Vrijwilligers

Heeft u vrijwilligers die een kwetsbare gezondheid hebben (onder de risicogroep vallen)? Zij krijgen het advies extra voorzichtig te zijn om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Professionele gezelschappen en acteurs mogen optreden, repeteren en opnames maken

Optreden, repeteren en opnames maken is toegestaan voor professionele gezelschappen en acteurs. Voor bijvoorbeeld online voorstellingen, livestreams en televisie-uitzendingen (zonder publiek). In bijvoorbeeld een opname- of repetitieruimte of op een podium. Hiervoor geldt geen maximum aantal personen. Maar alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Bij de werkzaamheden wordt het protocol van de betreffende sector gevolgd.

Regels voor producenten in de audiovisuele sector

Producenten in de audiovisuele sector mogen opnames maken. Voor bijvoorbeeld voorstellingen, films, series, reclames en documentaires. Publiek is hierbij niet toegestaan. Dit mag in zowel studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.

Hiervoor geldt geen maximum aantal personen. Maar alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Bij de werkzaamheden wordt het protocol van de betreffende sector gevolgd.

Terugbetalen van gekochte kaartjes of voucher

Kan een voorstelling of concert niet doorgaan door het coronavirus en hebben bezoekers al een kaartje gekocht? Dan zoekt u naar een nieuwe datum. Daarbij blijft het gekochte kaartje van uw bezoeker geldig.

Is een verplaatsing niet mogelijk of last u de voorstelling of het concert definitief af? Of kan uw bezoeker niet op de nieuwe datum? Dan geeft u de bezoeker een voucher met dezelfde waarde van de ticketprijs. Dit is inclusief (service)kosten. Uw bezoeker heeft het recht om het geld voor het ticket terug te vragen.

U geeft de bezoeker informatie over een voucher of het terugbetalen van uw ticket.

Protocollen culturele en creatieve sector

Bedrijven en organisaties in de cultuursector maken op brancheniveau plannen (protocollen) voor veilig werken. In protocollen staat hoe zij de RIVM-richtlijnen vertalen naar hun dagelijkse praktijk. Op Mijncoronaprotocol.nl vindt u per branche de coronaprotocollen.

Financiële regelingen voor de culturele en creatieve sector

Bent u een organisatie in de culturele sector en heeft u door de gevolgen de corona-uitbraak financiële hulp nodig? Het kabinet heeft maatregelen getroffen om de culturele en creatieve sector te ondersteunen met verschillende financiële regelingen voor de culturele en creatieve sector.

Gemeente Hollands Kroon steunt lokale culturele sector

Het college van B&W Hollands Kroon heeft besloten medewerking te verlenen aan de uitvoering van het Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur door in te stemmen met een cofinanciering van 35% van het netto schadebedrag per lokale organisatie. “Culturele instellingen en dorpshuizen kunnen ons benaderen als ze door de coronacrisis schade lijden”, aldus wethouder Theo Meskers. In de provincie is een budget voor Noord-Holland Noord beschikbaar gesteld van € 3,3 miljoen.

Lees verder

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie