Aanvragen vergoeding voor controle op coronatoegangsbewijs nog steeds mogelijk

Nu het coronatoegangsbewijs (CTB) sinds 6 november op veel meer plaatsen geldt, zijn er ook meer ondernemers die extra kosten maken. Denk hierbij aan de inzet van extra personeel of materiaal. Materiaal dat is aangekocht om de controle op het CTB uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld extra beveiligers, controleurs of hosts die helpen bij de controle van het CTB. Bent u ondernemer en maakt u extra kosten om de controle uit te voeren? Dan is de kans groot dat u die kosten vergoed krijgt.

Het CTB

Vanaf 25 september 2021 hebben steeds meer ondernemers, instellingen of verenigingen in bijvoorbeeld de horeca, cultuur en sport te maken met het coronatoegangsbewijs (CTB). Op drukke locaties zoals in eet- en drinkgelegenheden, bij evenementen, bij vertoning van kunst en cultuur en op sportlocaties is het coronatoegangsbewijs verplicht. Iedereen van 13 jaar en ouder heeft daar dan een coronatoegangsbewijs nodig. Vanaf 14 jaar moet iedereen daarbij ook zijn of haar ID-bewijs laten zien. Voor de controle hierop bestaat een vergoeding.

Toetsing door ondernemers, instellingen en verenigingen

Het kabinet en het Veiligheidsberaad hebben afspraken gemaakt over de handhaving op coronatoegangsbewijzen (CTB). Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de maatregelen. Ondernemers, instellingen en verenigingen hebben de plicht om bezoekers te vragen naar een geldig coronatoegangsbewijs, dat overeenkomt met hun legitimatie. Gemeenten hebben een handhavingstaak of ondernemers de controle op de coronatoegangsbewijzen uitvoeren.

Vergoeding voor inzet (extra) personeel op controle CTB beschikbaar 

Wij hebben voor de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten vanuit het rijk €139.177,- ontvangen. Dit bedrag stellen wij ter beschikking aan lokale ondernemers, instellingen en verenigingen die in de periode van 22 september tot en met 31 december 2021 extra personeel inzetten of materiaal hebben aangekocht om de controle uit te kunnen voeren. Denk aan de inzet van bijvoorbeeld (extra) beveiligers, controleurs of hosts die helpen bij de controle van de CTB.

Heeft uw bedrijf, instelling of vereniging te maken met de verplichte controle op CTB en heeft u hiervoor de inzet van ondersteunend personeel nodig (gehad)? Lees dan hier welke kosten er vergoed worden en aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.