Overslaan en naar de inhoud gaan

Melden overlast

Heeft u overlast van bijvoorbeeld jeugd, honden of geparkeerde voertuigen? Dan kunt u dit melden in Fixi via de oranje button op deze pagina. Wij gaan er dan mee aan de slag. U wordt op de hoogte gehouden over het verdere verloop van de melding.

Problemen met buren

Heeft u een probleem met uw buren, probeer dan eerst zelf tot een oplossing te komen. Komt u er als buren niet zelfstandig uit, dan kunt u gratis buurtbemiddeling inschakelen.

Mocht u er na het inschakelen van buurtbemiddeling niet uitkomen, dan kunt u een formeel handhaaf verzoek bij ons indienen.

Waar kunt u een Fixi melding voor indienen?

  • Campers en/of aanhangers parkeren

Het is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan 7 achtereen gesloten dagen te parkeren op de openbare weg binnen de bebouwde kom. Denkt u hierbij aan een camper of een aanhanger.

  • Grote voertuigen binnen de bebouwde kom parkeren

Het is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening  verboden voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op de openbare weg binnen de bebouwde kom. Dit is echter niet verboden op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

  • Parkeren algemeen

In geval van parkeeroverlast handhaven wij wanneer er sprake is van direct gevaar voor weggebruikers en de directe omgeving.

  • Overlast loslopende honden

Het is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening verboden als eigenaar van een hond deze binnen de bebouwde kom aan de openbare weg niet aangelijnd te laten lopen. Ook is dit verboden op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide. De Buitengewoon Opsporingsambtenaar moet wel zelf de overtreding waarnemen voordat hier handhavend opgetreden kan worden.

  • Verontreiniging door honden

Het is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening verboden een hond zijn natuurlijke behoefte op de openbare weg binnen de bebouwde kom te laten doen zonder dit op te ruimen. Ook is dit verboden op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide. De Buitengewoon Opsporingsambtenaar moet wel zelf de overtreding waarnemen voordat hier handhavend opgetreden kan worden.

  • Gevaarlijke honden

Het is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening verboden als eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen op een openbare plaats of op het terrein van een ander, anders dan kort aangelijnd nadat het college aan de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt. Voordat het college een aanlijngebod kan aanzeggen moet hiervoor door de Nationale Politie een rapportage opgemaakt worden. Neemt u dus altijd contact op met de Politie wanneer u te maken heeft gehad met een gevaarlijke hond.

  • Hangjongeren/overlast van jeugd

  • Overlast horeca

Denk hierbij aan het runnen van een kroeg zonder de hiervoor benodigde vergunning of sportclubs die zich niet aan de gestelde openingstijden houden.

  • Vuurwerkoverlast

  • Covid-19

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie