Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften

De commissie Hollands Kroon en Texel bestaat uit 4 onafhankelijke voorzitters en 7 onafhankelijke leden. In wisselende samenstelling vergaderd de commissie 3 keer per maand, waarvan 2 dagen per maand in Anna Paulowna en 1 dag per maand op Texel. In Anna Paulowna vindt de hoorzitting 2 keer per maand plaats op maandagavond. Op Texel vindt de hoorzitting meestal plaats op de laatste woensdag van de maand, met de Texelse voorzitter en 2 commissieleden. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

Samenstelling commissie

  • Voorzitter Texel: de heer J.D. Roeper
  • Voorzitters Hollands Kroon: de heer H.L. Vries, mevrouw P.C.E. de Munnik-Blank en mevrouw G.N. Talsma
  • Secretaris: de heer J. Visser
  • Leden: de heer G.J.J. Weijers, de heer H.J. Cornelje, de heer R.A.J. de Jong, de heer Th. A.J. Koning, de heer H. Medema, de heer B.A. Grosheide en de heer R. Westbroek

Vergaderingen

De commissie bezwaarschriften geeft het betrokken bestuursorgaan advies over het bezwaarschrift waarna het bestuursorgaan een beslissing neemt. Om te komen tot een goed advies houdt de commissie meestal een hoorzitting, waar de betrokken partijen en belanghebbenden hun standpunten kunnen toelichten. Een hoorzitting duurt ongeveer een half uur.

U kunt de vergaderingen van de commissie bijwonen. Vergaderingen over privacygevoelige onderwerpen, zoals WMO of bijstand, zijn niet openbaar.