Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften Texel en Hollands Kroon werken met elkaar samen. De commissie behandelt de bezwaarschriften tegen besluiten van de gemeenteraad, het college of de burgemeester, met uitzondering van belastingen/WOZ.

Vergaderingen

De commissie bezwaarschriften geeft het betrokken bestuursorgaan advies over het bezwaarschrift. Daarna neemt het bestuursorgaan een beslissing.

Om te komen tot een goed advies houdt de commissie meestal een hoorzitting, waar de betrokken partijen en belanghebbenden hun standpunten kunnen toelichten. Een hoorzitting duurt ongeveer een half uur. U kunt de vergaderingen van de commissie bijwonen. Vergaderingen over privacygevoelige onderwerpen, zoals WMO of bijstand, zijn niet openbaar.

Samenstelling commissie

De commissie Hollands Kroon en Texel bestaat uit 4 onafhankelijke voorzitters en 7 onafhankelijke leden. In wisselende samenstelling vergadert de commissie in Anna Paulowna en Den Burg, volgens een jaarschema. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

Leden commissie

  • Voorzitter Texel: de heer M. Mooij.
  • Voorzitters Hollands Kroon: de heer H.L. Vries, mevrouw P.C.E. de Munnik-Blank, mevrouw G.N. Talsma en de heer M. Mooij.
  • Secretaris: mevrouw A. Wester.
  • Leden: de heer G.J.J. Weijers, de heer R.A.J. de Jong, de heer Th. A.J. Koning, de heer H. Medema, de heer B.A. Grosheide, de heer R. Westbroek, de heer J. Zutt en mevrouw N.D. Voulon.