Overslaan en naar de inhoud gaan

Verzoek om handhaving

U kunt bij de gemeente een ‘verzoek om handhaving’ indienen. Dan vraagt u de gemeente om handhavend op te treden tegen een overtreding. Alleen belanghebbenden kunnen een handhavingsverzoek indienen. Gaat het bijvoorbeeld om een bouwwerk dat gebouwd is zonder bouwvergunning, dan kunnen de buren belanghebbenden zijn.

Niet anoniem

Als gemeente kunnen wij anonieme verzoeken om handhaving niet in behandeling nemen. Bij een anoniem verzoek kunnen wij niet vaststellen of u een belanghebbende bent. Tijdens de behandeling van uw verzoek wegen wij uw belangen af tegen het algemeen belang en tegen de belangen van degene op wie de klacht betrekking heeft.

Terecht of onterecht

Uw verzoek om handhaving kan terecht of onterecht zijn. Een toezichthouder voert een onderzoek ter plaatse uit. Constateert de toezichthouder geen overtreding, dan wordt uw verzoek schriftelijk afgewezen. Krijgt u een afwijzing op uw verzoek om handhaving, dan krijgt u de gelegenheid om op de afwijzing te reageren. U heeft het recht bezwaar en beroep in te dienen.

Bij een overtreding is de gemeente wettelijk verplicht om te onderzoeken of de gemeente niet alsnog een vergunning of toestemming aan de overtreder kan verlenen. Is dit het geval dan krijgt de overtreder de kans om een nieuwe aanvraag in te dienen. Is dit niet het geval dan moet de overtreder de illegale situatie stoppen.

Indienen verzoek

Een handhavingsverzoek dient u schriftelijk, voorzien van uw naam, adresgegevens en handtekening in. U richt uw verzoek aan:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

U kunt uw brief ook via ons contact formulier versturen.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie