Overslaan en naar de inhoud gaan

Melden overlast

In Nederland zijn veel regels waaraan iedereen zich moet houden. Een aantal van deze regels wordt gecontroleerd door onze BOA’s en toezichthouders. Wilt u overlast melden? Dat kan. Hieronder leggen we uit welke melding u waar maakt.

Maak een Fixi-melding voor de BOA’s  

Fixi logo

U maakt een melding voor onze BOA’s via Fixi. Een melding nemen wij binnen 24 uur in behandeling. Wij laten dit aan u weten.

Denk hierbij aan klachten over:

 • Parkeren van campers en/of aanhangers;
 • Parkeren van grote vrachtwagens binnen de bebouwde kom;
 • Parkeren in het algemeen;
 • Overlast van loslopende honden;
 • Verontreiniging door honden;
 • Gevaarlijke honden;
 • Overlast van jeugd;
 • Overlast van horeca;

Twijfelt u over uw melding? Bekijk hier de Algemene Plaatselijke Verordening.

Wat doet een BOA? 

BOA in Hollands Kroon

Een BOA is een buitengewoon opsporingsambtenaar. Hij of zij werkt bij de gemeente, maar ook voor justitie. Zij kunnen boetes geven. Een BOA heeft een uitgebreide opleiding op het gebied van strafrecht. De gemeentelijke BOA is te herkennen aan het blauwe uniform. Een BOA rijdt surveillancerondes.

Volg de BOA's

logo instagram

Bent u benieuwd naar de dagelijkse werkzaamheden van onze boa’s? Neem dan een kijkje op hun Instagram account!

@boahollandskroon

Problemen met de buren? 

Heeft u een probleem met uw buren, probeer dan eerst zelf tot een oplossing te komen. Komt u er als buren samen niet uit, dan kunt u buurtbemiddeling om hulp vragen. Dit is gratis. Komt u er dan nog niet uit, dan kunt u een officieel handhavingsverzoek bij ons aanvragen.

Overlast van hout stoken?

Heeft u last van uw buren als ze hout aan het stoken zijn? Kijk dan op deze pagina voor tips: Overlast van hout stoken.

Wat is een handhavingsverzoek? 

Een handhavingsverzoek is een schriftelijk verzoek van een inwoner aan ons. De inwoner vraagt aan ons om iets wat niet mag (overtreding) te stoppen. Wij onderzoeken altijd de gemelde overtreding. Ziet u bijvoorbeeld dat iemand aan het bouwen is zonder toestemming? Dan onderzoekt onze toezichthouder dit. Als er ook echt een overtreding is, zetten we de bouw stop.

 • Ziet u iets wat volgens onze regels niet mag?
 • Ervaart u overlast?
 • Heeft u direct belang bij het besluit dat wij nemen?

Dan kunt u een verzoek tot handhaving aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag hier dan uw DigiD aan.

Wat doet een toezichthouder? 

Als er een handhavingsverzoek wordt gedaan, doet een toezichthouder van de gemeente een onderzoek. Denk hierbij aan het bouwen zonder toestemming. De toezichthouder heeft plichten en bevoegdheden (mag bepaalde dingen doen). Deze staan in artikel 5:11 en verder van de Algemene wet bestuursrecht. Deze bevoegdheden gaan soms verder dan die van een politieagent.

Mag een toezichthouder bij u op het terrein komen?

Ja, een toezichthouder mag bij u op het terrein komen. Hij heeft hiervoor geen toestemming van u nodig. Een toezichthouder mag niet zonder uw toestemming in uw woning komen. De toezichthouder moet wel kunnen laten zien wie hij is. Onze toezichthouders stellen zich altijd voor en vertellen wat ze komen doen. Het komt regelmatig voor dat onze toezichthouders ergens komen kijken en dat er niemand thuis is. Zij proberen dan toch hun werk te doen.

Mag een toezichthouder foto’s maken?

Ja, een toezichthouder mag foto’s maken. Hij/zij probeert geen personen op de foto te zetten. Foto’s voorkomen discussie achteraf. Ook is het handig wanneer een klacht zich herhaalt. De foto’s worden op de computerserver van de gemeente bewaard. Als ze geen nut meer hebben, verwijderen wij de foto’s.

Krijgt u bericht na een toezichtbezoek?

U krijgt niet altijd bericht na een bezoek van een toezichthouder. Als u bijvoorbeeld iets gebouwd heeft en de toezichthouder ziet dat het klopt, dan krijgt u geen bericht.

Wij lossen het liefst kleine overtredingen op in een gesprek. De persoon die wij spreken weet soms niet, dat iets niet mag. Als wij dat vertellen, weet hij het wel en lost hij vaak het probleem op.

Bijvoorbeeld: Bomen en struiken op het terrein van de inwoner zorgen voor een onveilige situatie in het verkeer. De inwoner wil vaak de beplanting wel snoeien en kort houden.

Stappen na het vaststellen van een overtreding

Let op: Bij grote spoed handelen wij direct en slaan we een aantal stappen over.

 1. Een overtreding wordt vastgesteld.
 2. Wij gaan met u in gesprek bij kleine overtredingen.
 3. U krijgt u een waarschuwingsbrief. Daarin staat wanneer het probleem moet zijn opgelost.
 4. Niet opgelost binnen de tijd? Dan komt u in een handhandhaaftraject.
 5. U krijgt nog één keer de tijd om het op te lossen.
 6. Nog niet opgelost? Dan krijgt u een boete. Dit is meestal een geldbedrag. Soms lost de gemeente de overtreding op. De kosten zijn dan voor de overtreder. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij asbestverspreiding.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie