Úw idee telt!

De projecten 'Toekomstbestendige kernen' en 'Leefbaarheid door ontmoeten' gaan samen door onder een nieuwe naam: Úw idee telt!

Wij vragen aan u om ideeën en wensen in te sturen voor uw dorp. Hoe maken wij uw dorp nog mooier en beter om in te wonen. Wat is nodig om prettig te wonen en te leven in uw dorp? Wat mist u nog of wat moet zeker blijven? Wat vinden jullie als inwoners belangrijk?

Denk aan:

 • winkels
 • huizen
 • bomen en planten
 • gezelligheid in het dorp
 • zorgen voor elkaar
 • veiligheid op straat
 • veiligheid in het verkeer

Wensenkaart 

Wij verzamelen de wensen en ideeën en werken die uit in een wensenkaart. We groeperen de ideeën en wensen in:

 • snel uit te voeren;
 • in de toekomst uit te voeren;
 • niet haalbaar.

We zijn met dit project begonnen in ’t Veld en Zijdewind. Als de resultaten goed zijn, doen we dit ook in de andere dorpen in Hollands Kroon.

't Veld en Zijdewind

Inwoners uit ’t Veld en Zijdewind mogen meedenken over hun dorp. Hoe willen zij dat hun dorp eruitziet? Tot 11 april konden zij hun ideeën doorgeven. Ook de dorpsraad denkt actief mee. De beste plannen werken we uit en voeren we uit. Kijk op denkmee.hollandskroon.nl naar de tijdlijn van dit project.

274 ideeën en wensen

Door 104 verschillende personen zijn er 274 ideeën ingeleverd. 159 ideeën waren voor ’t Veld, 38 voor Zijdewind en 77 voor beide dorpen. Er zijn 117 ideeën ingeleverd via de brievenbus in de Superrr. 92 via de e-mail en 65 via de website denkmee.hollandskroon.nl. De meeste ideeën gaan over het verkeer en groen, zoals parkeren, onveilige situaties, parken en bomen.

Klik op de kaart om de ideeën en wensen te bekijken.

Alle ideeën zijn in een kaart gezet. Bekijk de ideeën door op de kaart te klikken. Dan gaat u naar een andere website.

Beoordelen van de ideeën

Nu gaan we alle ideeën beoordelen en samenvoegen. We zetten ze in een duidelijke wensenkaart. Deze kaart komt op denkmee.hollandskroon.nl en op deze website. Hierin geven we aan welke ideeën en wensen snel uit te voeren zijn. Ook geven we aan welke wensen we in de toekomst uitwerken en welke niet haalbaar zijn.

Project Rijdersstraat, Zwarteweg en Kerkplein en ’t Veld-Noord 

Op dit moment bereiden wij het project Rijdersstraat, de Zwarteweg en het Kerkplein voor. Dit gebied delen we opnieuw in. Ook zijn we druk bezig met het uitwerken van ’t Veld Noord fase 2 en 3. Voor deze projecten hebben we 87 ideeën ontvangen. Deze ideeën nemen we mee bij het uitwerken van deze projecten.

De eerste resultaten

Uw idee telt! Denk mee om samen uw dorp nog fijner te maken!
 • Bernhardlaan, 't Veld: In samenwerking met de buurtbewoners worden er bloemenbakken aan de lantaarnpalen bevestigd. Daarin worden door de buurtbewoners planten aangebracht en verzorgd om de sfeer in de straat te vergroten.
 • Rijdersstraat / Zwarteweg / Kerkplein, 't Veld: We zijn op dit moment bezig met het uitwerken van de plannen. Alle ingebrachte ideeën en wensen over dit onderwerp nemen we mee in het verder vormgeven van de plannen.
 • Zandweg, Zijdewind: We gaan een verkeersonderzoek starten door een verkeerskundig ingenieursbureau. Alle ingebrachte ideeën en wensen over dit onderwerp nemen we mee in dit onderzoek.
 • Hartweg / Zwarteweg, 't Veld: We gaan een verkeersonderzoek starten door een verkeerskundig ingenieursbureau. Alle ingebrachte ideeën en wensen over dit onderwerp nemen we mee in dit onderzoek.
 • Past. Cleerbesemlaan, 't Veld: Bewoners hebben bij de Dorpsraad gemeld dat er een voetpad mist ter hoogte van de nieuwe woningen aan de Past. Cleerbesemlaan. We gaan daarom een nieuw voetpad aanleggen.
 • Schoolzone, 't Veld: In overleg met het schoolbestuur gaan we de schoolzone opnieuw inrichten. Hierbij hebben we een aantal ingebrachte ideeën en wensen voor de plannen meegenomen.
 • Priggeweg, 't Veld: Meerdere bewoners vinden dat er een voetpad ontbreekt langs de Priggeweg tussen de Rijdersstraat en het tankstation. In overleg met de provincie gaat de gemeente een nieuw voetpad aanleggen.
 • Parken 't Veld en Zijdewind: We gaan plannen maken voor alle groenzones in de dorpen. We hebben alle ideeën bekeken en gelijksoortige ideeën verdeeld over de aanwezige parken in ’t Veld en Zijdewind. Hierdoor zagen we dat er een duidelijk verschil is in de functie die elk park heeft. Deze functies willen we gaan benadrukken door de parken te verbeteren of opnieuw in te richten.
 • Brievenbus, 't Veld: We hebben contact gehad met PostNL voor het terugplaatsen van een brievenbus nabij De Marinx. De Postwet schrijft voor een woongebied met minder dan 5000 inwoners is de maximale afstand tot een brievenbus 2500 meter hemelsbreed. PostNL geeft aan dat daar nu aan wordt voldaan en dat er daarom geen brievenbus bijkomt.
 • 't Veld-Noord, 't Veld: We zijn op dit moment bezig met het uitwerken van de plannen. Alle ingebrachte ideeën en wensen over dit onderwerp nemen we mee in het verder vormgeven van de plannen.
 • Supermarkt, 't Veld: Het is gebruikelijk dat de vestiging van of de uitbreiding van supermarkten wordt opgepakt door supermarktketens zelf. De gemeente heeft hierin geen rol. Omdat de wens meerdere keren is binnengekomen en met het oog op de uitbreiding van nieuwe woningen in het dorp hebben we dit intern teruggekoppeld bij het team van Economische Zaken. We gaan actief de markt benaderen om te kijken naar de mogelijkheden.
 • HVC / afvalinzameling: We hebben de ideeën doorgestuurd aan onze collega die verantwoordelijk is voor het afvalbeleid met het verzoek de ideeën terug te koppelen aan HVC.

Heeft u vragen over een van deze projecten? 

Neem dan gerust contact met ons op.