Overslaan en naar de inhoud gaan

Leefbaarheid door ontmoeten

Pak de regie, betrek elkaar en klim in de pen! 

Wat heeft uw dorp nodig om leefbaar en aantrekkelijk te blijven? Inwoners, verenigingen, dorpsraden, organisaties en ondernemers uit alle dorpskernen hebben een oproep ontvangen via de krant, e-mail of andere media kanalen om goede ideeën hiervoor in te sturen!

De ondergetekende partijen (de kerngroep) ondersteunen leefbaarheid in het dorp. Zij willen de inwoners en organisaties in de gemeente Hollands Kroon ondersteunen, zodat dorpen aantrekkelijk zijn en blijven, om in te wonen, te werken, te leren, te sporten, te ontmoeten en te zorgen. Kortom: waar het fijn is om te leven. Leefbare dorpen waar voorzieningen zijn, waar mensen geregeld aan iets kunnen meedoen, waar zorg en welzijn goed georganiseerd zijn en waarin iedereen meetelt.

Pilot in Breezand

In Breezand hebben we de pilot van ‘Leefbaarheid door ontmoeten’ begin 2019 uitgezet. Het  inventariseren wat de bewoners van Breezand nodig vinden om het dorp leefbaar en aantrekkelijk te houden en te maken voor zowel jong als oud, was wat wij wilden bereiken. Naar alle inwoners van Breezand is een vragenlijst gestuurd om informatie op te halen. De resultaten van het onderzoek zijn in maart aan de inwoners van Breezand teruggekoppeld. De dorpsraad had hierin een belangrijke rol. Voor de realisatie van de meest urgente ideeën wordt momenteel samengewerkt tussen de kerngroep, dorpsraad, inwoners en organisaties. Uit deze pilot heeft de kerngroep ervaring opgedaan. De uitvraag op deze manier aan alle dorpen is hier de uitkomst van.

Oproep aan alle dorpsbewoners!

De kerngroep nodigt alle dorpen uit om een idee in te sturen via het aanmeldformulier. Dat doen we door de actieve verenigingen, dorpsraden en lokale organisaties aan te schrijven. (Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk e-mailadressen te verzamelen, maar het kan zijn dat wij er wat missen. Stuur de mail gerust door.) Het is aan u om deze kans met beide handen aan te pakken!

Betrek zoveel mogelijk lokale organisaties, verenigingen, platforms, inwoners en andere betrokken bij het plan. Ideeën moeten voldoen aan bepaalde criteria. Deze vindt u terug op deze pagina, net als de procedurebeschrijving en de notie leefbaarheid door ontmoeten. Heeft u vragen, neem contact op via mailadres leefbaarheid@hollandskroon.nl.

Andere pilots in 2019

In Hippolytushoef zijn sinds begin 2019 ook stappen gezet om ‘Leefbaarheid door ontmoeten’ uit te rollen en ook hier worden door de inwoners initiatieven ontplooid.

De planning was om ook in Kreileroord te starten met een pilot. Deze pilot heeft nog geen doorgang kunnen vinden. De inwoners van Kreileroord worden nu uiteraard uitgenodigd om ook mee te doen.

De kerngroep bestaat uit: LSBO-HK (lokaal samenwerkende belangenorganisaties voor ouderen in Hollands Kroon), Wonen Plus Welzijn (welzijnsorganisatie), Incluzio en gemeente Hollands Kroon.