Overslaan en naar de inhoud gaan

Leefbaarheid door ontmoeten

Pak de regie, betrek elkaar en klim in de pen! 

Wat heeft uw dorp nodig om leefbaar en aantrekkelijk te blijven? Inwoners, verenigingen, dorpsraden, organisaties en ondernemers uit alle dorpskernen hebben een oproep ontvangen via de krant, e-mail of andere media kanalen om goede ideeën hiervoor in te sturen!

De kerngroep ondersteunt de leefbaarheid in het dorp. Zij willen de inwoners en organisaties in de gemeente Hollands Kroon ondersteunen, zodat dorpen aantrekkelijk zijn en blijven, om in te wonen, te werken, te leren, te sporten, te ontmoeten en te zorgen. Kortom: waar het fijn is om te leven. Leefbare dorpen waar voorzieningen zijn, waar mensen geregeld aan iets kunnen meedoen, waar zorg en welzijn goed georganiseerd zijn en waarin iedereen meetelt.

De kerngroep bestaat uit: LSBO-HK (lokaal samenwerkende belangenorganisaties voor ouderen in Hollands Kroon), Wonen Plus Welzijn (welzijnsorganisatie), Incluzio en gemeente Hollands Kroon.

Oproep aan alle dorpsbewoners!

De kerngroep nodigt alle dorpen uit om een idee in te sturen via het aanmeldformulier. Dat doen we door de actieve verenigingen, dorpsraden en lokale organisaties aan te schrijven. (Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk e-mailadressen te verzamelen, maar het kan zijn dat wij er wat missen. Stuur de mail gerust door.) Het is aan u om deze kans met beide handen aan te pakken!

Betrek zoveel mogelijk lokale organisaties, verenigingen, platforms, inwoners en andere betrokken bij het plan. Ideeën moeten voldoen aan bepaalde criteria. Deze vindt u terug op deze pagina, net als de procedurebeschrijving en de notie leefbaarheid door ontmoeten. Heeft u vragen, neem contact op via mailadres leefbaarheid@hollandskroon.nl.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie