Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeentelijke ondersteuning

Wij stellen in eerste instantie € 487.000 beschikbaar waar maatschappelijke organisaties en ondernemers een beroep op kunnen doen als gevolg van Covid 19. Maatschappelijke organisaties willen we ondersteunen in hun exploitatie, maar ook bij het ontwikkelen van initiatieven. Ondernemers kunnen we niet steunen in inkomen en exploitatie, maar we willen wel ondersteunen waar we kunnen.

Compensatie

Maatschappelijke organisaties die dreigen ‘om te vallen’, kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning uit het Compensatie en Herstelfonds. Er is een continuïteitsprobleem en/of acuut liquiditeitsprobleem, veroorzaakt door de corona-maatregelen, waardoor hulp nodig is. Uitgangspunt is dat organisaties zelf al een maximale inspanning plegen om (indien van toepassing) algemene reserve aan te spreken, maar we willen voorkomen dat (bestemmings)reserves uitgeput raken, zodat bijvoorbeeld geplande noodzakelijke investeringen op termijn niet uitgevoerd kunnen worden en waarmee de continuïteit van activiteiten op termijn onder druk komt te staan.

Herstel

Met het Compensatie en Herstelfonds willen we ons ook richten op het herstel van de lokale economie en de sociale infrastructuur. Ideeën en plannen die ondernemers, of maatschappelijke organisaties daarbij hebben willen we ondersteunen. Gedacht wordt aan:

  • Financiële ondersteuning van maatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld gericht op eenzaamheid en sociaal isolement.
  • Tijdelijke extra investering bij ondersteuning van kwetsbare groepen.
  • Investeringen in maatschappelijke accommodaties die noodzakelijk blijken uit door COVID-19 gerelateerde wet- en regelgeving.
  • Garantstelling voor de organisatiekosten van lokale evenementen na 1 augustus 2021.

Reactivering

Tot slot kunnen samenwerkingsverbanden (verenigingen, federaties, etc.), waarin lokale ondernemers verenigd zijn, in aanmerking komen voor een reactiveringsbijdrage. Bestedingsdoelen zijn vrij, maar gericht op voorbereidingen op versoepeling van maatregelen. Gedacht kan worden aan:

  • Organisatie van kennisplatforms of bekostiging van onderzoeken.
  • Organisatiekosten van gezamenlijke acties om lokale winkels onder de aandacht te brengen bij inwoners (en consumenten).
  • Campagnes.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie