Overslaan en naar de inhoud gaan

Subsidie via Hollands Kroonse Uitdaging

Het college heeft in haar beleidsregels vastgesteld dat een incidentele subsidie wordt verstrekt via de Hollands Kroonse Uitdaging (HKU). U kunt daarvoor contact opnemen met de manager van HKU, Edwin Wittink via telefoonnummer 06 51 55 76 33. HKU heeft een budget van € 100.000,- gekregen voor ondersteuning van (kleinschalige) initiatieven uit de samenleving.

Aanpak

Het doel van de Hollands Kroonse Uitdaging is om mensen en organisaties (stichtingen en verenigingen) in staat te stellen initiatieven uit te voeren die de leefbaarheid van de burgers binnen de samenleving van Hollands Kroon bevorderen en de onderlinge betrokkenheid te versterken. Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag bij de Hollands Kroonse Uitdaging indienen voor ondersteuning bij uw werk.

Specifieker geldt dat initiatieven moeten bijdragen aan het behalen van onderstaande doelstellingen:

  • meer bewegen op scholen (in samenwerking met het verenigingsleven);
  • talentontwikkeling op scholen (innovatief);
  • cultuurhistorisch besef;
  • terugdringing van misbruik van genotsmiddelen;
  • vermindering van eenzaamheid;
  • buiten bewegen, spelen en ontmoeten;
  • voorkomen van overlast door jongeren;
  • stimulering van zelfredzaamheid.

Ga naar www.hollandskroonseuitdaging.nl voor meer informatie.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie