Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen (Ioaw)

U kunt een Ioaw-uitkering aanvragen als:

 • u na uw 50e werkloos bent geworden en een volledige WW-uitkering hebt gehad;
 • u na uw 50e een WGA-uitkering hebt gehad en deze uitkering is gestopt omdat u niet langer tenminste 35% arbeidsongeschikt bent;
 • u kunt en wilt werken;
 • u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee.

Aanpak

U kunt een aanvraag- en inlichtingenformulier voor een Ioaw-uitkering aanvragen via het contactformulier.

Wat gebeurt er als ik een uitkering heb aangevraagd? Uw aanvraag wordt door ons in behandeling genomen nadat u het aanvraag- en inlichtingenformulier met de bewijsstukken hebt opgestuurd naar de gemeente. U krijgt per mail een ontvangstbevestiging van de aanvraag. Binnen uiterlijk 5 werkdagen nadat u de aanvraag heeft ingediend neemt de behandelaar telefonisch contact met u op over de afhandeling van de aanvraag.

Voorwaarden

Waaraan moet u voldoen na een uitkering op grond van de Werkloosheidswet?

 • U bent jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U bent op af na het bereiken van de 50-jarige leeftijd werkloos geworden.
 • U heeft de maximale uitkeringsduur van de WW doorlopen, die langer dan drie maanden heeft geduurd.

Waaraan moet u voldoen na een loongerelateerde uitkering van de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)?

 • U bent jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U heeft op of na de leeftijd van 50 jaar recht gekregen op een loongerelateerde WGA-uitkering als bedoeld in de WIA.
 • Die uitkering is beĆ«indigd omdat u minder dan 35% arbeidsgeschikt bent.

Arbeidsplicht

Als u van de gemeente een uitkering krijgt, hebben u en uw partner een arbeidsplicht. Dat betekent dat u uw best moet doen om snel betaald werk te vinden. Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Wij kunnen u helpen bij het vinden van werk. Krijgt u werk aangeboden? Dan neemt u dat aan, ook als dit werk niet aansluit bij uw opleiding.

Informatie over uw situatie melden

Krijgt u een uitkering of vraagt u een uitkering aan, dan bent u verplicht om alle informatie over uw situatie aan ons door te geven. Bijvoorbeeld over wie u bent, of u getrouwd bent of samenwoont en met wie en wat u eventueel verdient met een bijbaan. Bent u alleenstaand en wonen er anderen in dezelfde woning als waar u in woont dan heeft de gemeente van die mensen gegevens nodig. U kunt immers met medebewoners ('kostendelers') de woonkosten delen. Verandert uw situatie of die van medebewoners, dan geeft u dat ook aan ons door.

Geen kostendeler

Het is belangrijk om te weten met wie u in hetzelfde huis woont. Dat zijn kostendelers. De volgende medebewoners zijn geen kostendeler.

 • Medebewoners jonger dan 21 jaar.
 • Medebewoners met wie u een commerciĆ«le huur- of kostgangersovereenkomst hebt. Behalve als dit een (groot)ouder, (klein)kind, broer of zus is. Dat zijn wel kostendelers.
 • Studenten die recht hebben op een studiebeurs.
 • Scholieren die recht hebben op een toelage volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • Medebewoners die een Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.

Levertijd

De beslissing op de aanvraag krijgt u binnen acht weken. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met acht weken. Het afhandelen van de aanvraag kan ook langer duren als u de gegevens, die nodig zijn voor de afhandeling van de aanvraag, niet op tijd inlevert.