Overslaan en naar de inhoud gaan

Heronderzoek bijstand

U ontvangt een uitkering en/of bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet. Om te beoordelen of de uitkering en/of bijzondere bijstand al dan niet gewijzigd kan worden voortgezet vindt er een heronderzoek plaats. Het onderzoek is bedoeld om gegevens te verzamelen voor de vaststelling van het recht op uitkering en/of bijzondere bijstand.

Aanpak

U heeft DigiD nodig om het formulier in te vullen. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl. Daarna kunt u via de oranje button het formulier 'heronderzoek bijstand' invullen.

Voordat u start met het invullen dient u de volgende bewijsstukken alvast digitaal op te slaan. Deze bewijsstukken kunt u in het formulier uploaden:

 • identificatiebewijs (id-kaart en/of paspoort, verblijfsvergunning);
 • eventuele huurovereenkomst;
 • afschriften van de betaal –en spaarrekeningen, van de aanvrager, eventuele partner en ten laste komende kinderen over de afgelopen drie maanden;
 • eventuele beschikking belastingdienst inzake de voorlopige teruggaaf (zowel voor- als achterzijde);
 • eventuele beschikking studiefinanciering van inwonende kinderen;
 • eventuele laatste loonstrook (bij wisselende inkomsten loonstroken over de afgelopen drie maanden);
 • eventuele specificatie uitkering (bij wisselende inkomsten uitkeringsspecificaties over de afgelopen drie maanden);
 • eventuele brief of beschikking betreffende einde werk / studiefinanciering / uitkering;
 • eventuele alimentatiebeschikking (en bewijsstuk meest recente indexering);
 • bewijsstukken schulden;
 • eventuele hypotheekakte eigen woning (samen met recent jaaroverzicht hypotheek);
 • bewijs waarop de hoogte van (geïndexeerde) vastgesteld alimentatie welke u voor uw kinderen ontvangt staat vermeld.

Levertijd

Uw recht op uitkering/bijzondere bijstand wordt door ons onderzocht. Wij bekijken of uw gegevens compleet zijn. Zo niet, dan nemen wij contact met u op. U kunt dan de gegevens aanvullen.

Als u het formulier en de bewijsstukken compleet indient, dan ontvangt u snel een beslissing op het recht op uitkering/bijzondere bijstand.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie